Gözenekli Malzemelerin Yüksek Çözünürlüklü Yöntemlerle Görüntülenmesi

2017-12-31
Koku, Harun
Yalçin, Özge Hande
Gözenekli malzemelerin doğası, kromatografi, katalitik reaktör tasarımları, yeraltı su kaynaklarının modellenmesi gibi çok çeşitli uygulamalarda önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle kromatografi alanında yüksek kapasiteli bilgisayarlar ve lattice-Boltzman ve Brownian dinamikleri gibi mikroskopik/stokastik temelli hesaplama yöntemleri kullanılarak, sıvı kromatografide kullanılan gözenekli malzemelerdeki kütle ve hız dağılımı ile ilgili incelemeler yapılabilmektedir. Bu tür görüntü-temelli simülasyonlarda yüksek kaliteli miktograflar gerektiği için numune hazırlama ve görüntü analiz yöntemlerinin güvenilir ve yüksek kalitede olması şarttır.Şimdiki araştırmada, yapay veya doğal gözenekli malzemelerin elektron mikroskopisiyle (TEM/SEM) taranarak mikro-yapısının çıkartılması ve görüntü analiz yöntemleriyle karakterizasyonunu hedeflenmektedir.
Citation Formats
H. Koku and Ö. H. Yalçin, “Gözenekli Malzemelerin Yüksek Çözünürlüklü Yöntemlerle Görüntülenmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59160.