Disparite-telafili ve resim-içi kestirim artıklarını daha verimli kodlayan transformların geliştirilmesi__

2015-12-31
Kamışlı, Fatih
Karasoy, Burcu
Tekeli, Nihat
Bu BAP projesinin amacı 3-B video kodlamada kullanılan disparite-telafili kestirim artıklarını ve tüm video kodlama sistemlerinde kullanılan resim-içi kestirim artıklarını daha verimli kodlayan transformlama yöntemleri geliştirmektir. Proje iki çalışmadan oluşmaktadır.Birinci çalışmanın amacı, daha önce hareket-telafili kestirim artıklarına uygulanan, [9]’ da tariflenen 1-boyutlu yönsel Discrete Cosine Transform (DCT)’lerin disparite-telafili kestirim artıklarına uygulanmasıdır.İkinci çalışmanın amacı, video kodlamada sıkıştırılan resim içi kestirim artıklarının daha verimli sıkıştırılması için, geliştirilen yeni markov tabanlı resim içi kestirim yönteminin [8] geliştirilecek değişik dönüşümlerle (transformlar) tamamlanması ve bunların karşılaştırılmasıdır.
Citation Formats
F. Kamışlı, B. Karasoy, and N. Tekeli, “Disparite-telafili ve resim-içi kestirim artıklarını daha verimli kodlayan transformların geliştirilmesi__,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61934.