Ekolojik Kampus: ODTÜ Erdemli Kampusu Biyolojik Çeşitliliği

2017-12-31
Özkan, Korhan
Örek, Hasan
Akoğlu, Ekin
Ok, Meltem
Ibello, Valeria
Çoraman, Emrah
Kankılıç, Tolga
Özhan, Koray
Yalçınkaya, Deniz
Öcal, Mine
Tohumcu, Begüm Ece
Karakuş, Onur
Kirdök, Idil
Yaprak, Gencer
Başkir, Saba
Yükrük, Can
Oğul, Fatima Nur
Özoğul, Yaren
Barut, Mehmet Onur
Akkuş, Gizem
Bilir, Batikan
Çiğdem, Cansu
Kurt, Merve
Kuşcuoğlu, Ecem
Artan insan nüfusu ve endüstrileşme ile ekosistemler ve barındırdıkları yaban hayat hızlı bir yok oluşa sürüklenmektedir. Anthropocene olarak adlandırılan bu yeni çağda insanların ve doğal canlıların bir arada kentsel ve kırsal alanlarda var olmasını sağlayacak çözüm arayışları başlamıştır. Dünyanın önde gelen üniversiteleri bu arayışları ‘ekolojik kampus’ yaklaşımı ile kendi kampuslarında uyguluyor; doğru ve yenilikçi yönetim ilkeleri ile hem insan hem de yaban hayatın sürdürülebilir olarak var olabileceği çözümler üretiyorlar. Bu çözümlerin geliştirilebilmesi için ise öncelikle kampusu kullanan biyolojik çeşitliliğin bilinmesi gereklidir. Bu amaçla, projemiz ODTÜ Erdemli Kampusunun barındırdığı biyolojik çeşitliliği anlamak için bir senelik yoğun bir saha araştırması programı önermektedir. Hem ODTÜ Ankara ve Erdemli Kampusundan hem de diğer üniversitelerden 20’den fazla uzman odak grup olarak seçilen bitki, eklem bacaklı, balık, amfibi ve sürüngen, kuş ve memeli canlı gruplarının çeşitliliğini, yaygınlığını ve bolluklarını ortaya çıkararak ileriki yıllarda yapılacak ekolojik kampus yönetimi stratejilerinin belirlenmesi için gerekli kapasiteyi oluşturacaklar. Aynı zamanda ileride yapılacak çalışmalarla çevresel değişimlerin ve kullanım politikalarının kampus yaban hayatı üzerine etkilerinin anlaşılması mümkün olacak. Bu çalışma ile ODTÜ kendi kampusunda var olan biyolojik çeşitliliği bilen ve bu bilgiyi yenilikçi yaklaşımlarda kullanabilen bir üniversite olacaktır.

Suggestions

İnsan Kaynaklı Habitat Değişimlerinin Kuş Toplulukları Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi
Özkan, Korhan(2017-12-31)
Ekosistemlerin işlevleri ise kapsadıkları canlı topluluklarının kompozisyonu, yapısı ve bolluğu ile ilişkilidir. Bu nedenle canlı topluluklarının yapısını belirleyen etkenleri anlamak hem temel bilimlerin bir parçası olarak hem de doğru politikalar üretebilmek için son derece önemlidir. Proje kapsamında Istranca dağlarında üremekte olan kuş topluluklarının geçmiş on sene içerisinde gerçekleştirilen orman kesimi sıklık ve süresine olan olası tepkileri Istranca Dağlarında yapılmış orman üretimi verisi derlene...
Atık Malzemelerden 1/1 Tasarım Uygulamaları
Yılmaz, Meltem; Tüfekçioğlu, Dilara (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Endüstri devriminden günümüze dünya, özellikle insan faaliyetlerinden kaynaklı hızla kirlenmektedir. Dolayısıyla insan faaliyetlerini içeren her alanın, çevre kirliliği ve yaşamın sürdürülebilirliği konularında sorumluluğu bulunmaktadır. Tasarım alanı da bunlardan biridir. Tasarımcı, kararlarıyla kullandığı malzemeden seçtiği üretim yöntemine kadar her aşamada çevre üzerinde birincil derecede etkilidir. Bu sebeple tasarımcıların çevre bilincini edinmiş olması ve bu bilinçle hareket etmesi önemlidir. Bu amaç...
Hidrokarbon Kirliliği Gösteren Yüzey Sularından Hidrokarbon Degredasyonunda Etkin Bakterilerin İzole Edilmesi ve Dgredasyon Yeteneklerinin Belirlenmesi
İçgen, Bülent(2015-12-31)
Sanayi ve teknolojinin hızla artması nedeniyle çevre kirliliği tüm dünyada büyük bir sorun olmaya başlamıştır. Çevre kirliliği sonucu ekolojik denge büyük bir hızla bozulmaktadır. Endüstriyel gelişme ile birlikte artan petrol kullanımı, çevreye yayılan hidrokarbonların oranını arttırmakta bu da canlılar için büyük bir tehlike unsuru oluşturmaktadır. Birçok plastiğin hammadesi olan ve enerji kaynağı olarak da kullanılan petrol rafinerilerinin atıkları da bu kirliliğinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Pe...
DEVELOPING URBAN DESIGN INPUTS TO ENHANCE THE FUNCTIONALITY OF THE GREEN AREAS IN CITIES FROM ECOSYSTEM SERVICES PERSPECTIVE: THE CASE OF ÇANKAYA DISTRICT IN ANKARA
arslantaş, fethiye; Akkar Ercan, Zübeyde Müge; Zeydanlı, Uğur Siyami; Department of City and Regional Planning (2021-9-10)
The quality of urban environments and the health of citizens have an essential connection with urban green areas through ecosystem services (ES). However, the rapid urbanization in cities has threatened ES provision and causes a series of social and environmental challenges. ES concept is a tool that represents a comprehensive understanding of these challenges and that promotes developing planning strategies towards more liveable, sustainable, and resilient cities. To that end, this thesis aims to investiga...
Insights from students and graduates into the Master of Arts program in English Language Teaching at Middle East Technical University
Döner Arday, Berna; Gündüz, Müge; Department of English Language Teaching (2022-10)
Graduate education, as a stepping-stone to academia, has become prominent due to the rising demand of students and the growing number of institutions offering graduate programs for both domestic and international students. However, graduate programs are not constantly examined from the viewpoints of students and graduates to identify potential issues that need to be improved in the program. Therefore, it is essential to determine students' motivations for pursuing graduate education while including their pe...
Citation Formats
K. Özkan et al., “Ekolojik Kampus: ODTÜ Erdemli Kampusu Biyolojik Çeşitliliği,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62108.