SUDAN İYONLARIN GİDERİLMESİ İÇİN KAPASİTİF DEİYONİZASYON YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

2016-12-31
Dursun Balcı, Derya
Ünalan, Hüsnü Emrah
Yüksel, Recep
Özkul, Selin
Hızla artan dünya nüfusu ve kullanılabilir tatlı su kaynaklarının sınırlı olması gözönüne alındığında, içme ve kullanma suyu temin etmek için acı su (brackish water) ve deniz suyunun arıtılarak kullanılması kaçınılmaz olacaktır. Bu su kaynaklarının kullanımındaki en büyük engel, iyon konsantrasyonlarının yüksek olmasıdır. Son yıllarda, kapasitörler yardımı ile sudan iyonların giderilmesi (capacitive deionization- CDI), bu amaç ile geliştirilmeye çalışan teknolojilerden birisidir. CDI prosesi elektrosorptif deiyonizasyon yöntemi olarak tanımlanmakta ve günümüzde yaygın olarak kullanılan ters ozmos ve nanofiltrasyon gibi proseslerle kıyaslandığında düşük enerji tüketimi ve ikincil kirletici kaynak oluşturmaması ile öne çıkmaktadır. Önerilen projenin amacı , son yıllarda hızla artan malzeme ile ilgili bilgi birikimini kullanarak sudan iyonların giderilmesi için CDI prosesinin geliştirilmesi ve böylece sudan iyonların etkin bir biçimde ayrılmasının sağlanmasıdır. Projede yüzey alanı çok yüksek olan elektrotlar biraraya getirilerek farklı işletme koşulları altında suyun geçisi sağlanacak ve prosesin iyon giderme verimleri sistematik olarak incelenecektir. Projeden elde edilen sonuçların CDI işleminin geliştirilmesine önemli katkılar sağlaması hedeflenmektedir.
Citation Formats
D. Dursun Balcı, H. E. Ünalan, R. Yüksel, and S. Özkul, “SUDAN İYONLARIN GİDERİLMESİ İÇİN KAPASİTİF DEİYONİZASYON YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62010.