Hide/Show Apps

İSTASYONLARDAN ELDE EDİLEN TOPRAK NEMİ DEĞERLERİNİN KALİBRASYONU

Bölgesel ve geniş alanları etkileyen kuraklıkların bitkiler üzerindeki etkisini ölçmekte yaygınlıkla kullanılan toprak nemi hidrolojik, hidrometeorolojik ve tarımsal çalışmalarda da çok öenmli olan bir değişkendir. Ülkemizde 2007 yılından günümüze kadar Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 149 istasyonda ölçmekte olduğu toprak nemi gözlemlerinin maalesef toprak çeşidine bağlı kalibrasyonları yapılmamıştır. Bu çalışmada bu istasyonlarda ölçülen toprak nemi değerlerinin toprak çeşidine bağlı kalibrasyonlarının yapılması amaçlanmaktadır.