Araştırma Görevlilerine Yönelik Etkili Öğretim Programı Geliştirilmesi

2017-12-31
Üniversitemizde, öğretim ortamının zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi için öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize yönelik pek çok hizmet sunulurken, bu konuda araştırma görevlilerimizi destekleyen belirgin ve yapılandırılmış bir hizmet sunulmamaktadır. Bu projenin amacı, öğretim faaliyetlerinde görev alan araştırma görevlilerine yönelik etkili öğretim programının geliştirilmesi ve bu konuda çevrim içi ve basılı kaynakların oluşturulmasıdır. Proje, ODTÜ Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖGEM) bünyesinde yürütülecektir. Personel Dairesi Başkanlığı’ndan edinilen bilgilere göre Ekim 2015 itibari ile ODTÜ’de toplam 1225 araştırma görevlisi çalışmaktadır. Araştırma görevlilerinin ihtiyaçlarını belirlemek için, amaçlı örnekleme yöntemi kullanılarak farklı bölümlerden 10 araştırma görevlisi seçilecek ve odak grup yapılacaktır. Ayrıca, konu ile ilgili fakülte üyelerinin de görüşlerine başvurulacak, 12-15 öğretim üyesiyle bireysel görüşmeler yapılacaktır. Belirlenen ihtiyaçların ardından, araştırma görevlilerinin öğretim becerilerini geliştirmek için Etkili Öğretim Programı ve bu programı destekleyecek kılavuz, kitapçık, broşür, video gibi basılı ve çevrim içi kaynaklar geliştirilecektir.
Citation Formats
Y. Çapa Aydın, P. Çağ, G. Aydın, K. F. Barutçu Yıldırım, E. Eret, and O. Güneri, “Araştırma Görevlilerine Yönelik Etkili Öğretim Programı Geliştirilmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62019.