Polimer Yapıdaki Meniskal İmplantın Hücreli ve Hücresiz Olarak Koyun Modeline İmplantasyonunun Değerlendirilmesi

2016-12-31
Menüsküs, diz ekleminde kayganlaştırma, yük taşıma ve yükün dağıtılmasında görev yapmaktadır. Son yıllarda yaygın görülmeye başlayan menisküs yırtıkları, sporcuların aşırı yoğun çalışmaları, ya da yaşa bağlı olarak doku dejenerasyonu nedeniyle oluşmaktadır. ABD’de yılda 1 milyondan fazla menisküs yırtığı vakası gözlenmektedir (Bahcecioglu G., 2011). Menisküs yapısında damar bulunmadığı için oluşan hasarlar kendiliğinden iyileşemezler ve cerrahi müdahale zorunlu hale gelir. Menisküs yırtıklarının bir çoğu karmaşık yapıda olup geleneksel tedavilerle giderilemezler. Hastaların normal yaşamlarına devam edebilmeleri için menisküs yırtıklarının tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu tedaviler arasında yaralanmanın derecesine bağlı olarak menüsküsün tamamen ya da kısmen çıkarılması işlemleri de bulunmaktadır. Bu yöntemle çıkarılan dokunun yerine allograftlar ya da proteda vardır, fakat allograftlar doku reddi ve hastalık taşıma riski, protezler de osteoartriti durduramama gibi olumsuz sonuçlar vermektedirler (Bahcecioglu G., 2011). Doku mühendisliği son yıllarda özellikle önem kazanan, hastanın kendi hücrelerinin bir hücre taşıyıcı üzerinde olgunlaştırılmasını içeren biyomimetik bir tedavi seçeneğidir ve allograftlarla protezlerin taşıdığı sorunları yaratmazlar.Bu çalışmada, menisküs doku mühendisliği yoluyla, polikaprolakton (PCL) ve kollajen temelli, üç boyutlu baskı (hızlı prototipleme) yöntemiyle hücre taşıyıcılar (yapı iskeleleri) üretmektir. Bu taşıyıcı sistemler üretilecektir. Ü

Suggestions

Makro Gözenekli PHBV-ELP iskelelerin kemik doku mühendisliğinde kullanımı Bone Tissue Engineering Using Macroporous PHBV-ELP Scaffolds
Hasırcı, Vasıf Nejat; Hasırcı, Nesrin(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı, kolay uygulanan bir yöntem olan ıslak eğirme tekniği ile üretilmiş şekli, boyutu ve biçimi (gözenekliliği ve gözenek bağlantıları) kontrol edilemeyen iskeleler ile, ileri bir üretim yöntemi olan, hızlı prototipleme ile yapısal özellikleri (gözenekliliği, gözenek büyüklüğü, gözenek dağılımı ve şekli, iskele şekli) önceden modellenenerek üretilmiş iskelelerin geometrik ve mekanik özelliklerini kıyaslayarak, kemik dokusu için hücre tutunmasını, çoğalmasını ve farklılaşmasını sağlayan en uy...
Çok Katmanlı Kornea Yapıları için Yönlendirilmiş Hücre Tabakaları ve S-IPN Hidrojeller
Hasırcı, Vasıf Nejat(2016-12-31)
Projenin amacı, kornea doku mühendisliğinde kullanılmak üzere insan keratosit hücrelerinden oluşan yönlendirilmiş hücre katmanları ve metakrile jelatin ile doğal göz yapısına benzer hidrojeller üretmek ve bu yapıları in vitro ve in vivo koşullarda denemektir. Dünya çapında yaklaşık 10 milyon insan kornea hastalıkları ve/veya yaralanmalarından dolayı görme kaybı yaşamaktadır. Geri dönüşsüz görme kaybının günümüzde kabul edilen tek tedavi yöntemi donör doku kullanılarak yapılan doku naklidir. Fakat, iyi kalit...
MAKRO GÖZENEKLİ PHBV-ELP İSKELELERİN KEMİK DOKU MÜHENDİSLİĞİNDE İÇİN İN VIVO KOŞULLARDA DENENMESİ
Hasırcı, Vasıf Nejat; Hasırcı, Nesrin(2016-12-31)
Disiplinlerarası bir alan olan kemik doku mühendisliğinin amacı, dünyada milyonlarca hastanın yaşadığı kemik kayıplarında veya hasarlarında, kemik doku kalitesini iyileştirmek ya da yeniden sağlamaktır. Kemik doku mühendisliği, hastalıklı ya da hasarlı bölgeyi onarmak için, çeşitli yaklaşımlar kullanarak bu bölgenin yapısına uygun biyomalzemelerden, bir doku iskelesi oluşturmak ve gerekli hücreleri, biyoaktif molekülleri (büyüme faktörleri, ilaçlar, vb) bu iskeleye yükleyip, yapay dokuyu önce laboratuvar or...
Asetilkolinesteraz enzimini inhibe eden pestisitlerin tayininde kullanılmak üzere yeni bir enzim biyosensörü yapımı
Kök, N. Fatma; Hasırcı, Vasıf Nejat; Hasırcı, Nesrin(2002)
Aldikarb, dünyada yaygın biçimde çeşitli tarımsal ürünlerin (soğan, patates, pamuk, tütün, şeker pancarı ve şeker kamışı) korunmasında kullanılan bir karbamat pestisitidir. Güney ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, özellikle de Çukurova yöresinde, beyaz pamuk sineğinin kontrolünde yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. Sudaki yüksek çözünürlüğü ve yüksek toksisitesi yüzünden, yeraltı sularındaki aldikarb kirliliği çeşitli ülkelerde önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışmada, karbamat ve organofosfat pestisitleri...
Polimerik İlaç Salım Sistemleri ile Prostat Kanseri Tedavisi için Yeni Hedefleme Stratejileri Geliştirilmesi
Banerjee, Sreeparna; Keskin, Dilek; Tezcaner, Ayşen(2013-12-31)
Kanser günümüzde cerrahi yöntemlerle, kemoterapi ve radyaoterapi ile tedavi edilmektedir. Kemoterapi bu yöntemler arasında en sık uygulanan yöntemlerden biridir. Ancak anti-kanser ilaçlarının kullanımında pek çok kısıtlayıcı faktör söz konusudur. Bu ilaçların spesifik olmayan dağılımı sebebiyle sistemik toksisiteye yol açtığı bilinmektedir. Ayrıca bu ilaçların farmokokinetik problemleri de bulunmaktadır. Bazı durumlarda ilaç ilk uygulandığında konsantrasyonu toksik seviyeyi geçmekte; sonrasında ise minimum ...
Citation Formats
V. N. Hasırcı, G. Bahçecioğlu, and N. Hasırcı, “Polimer Yapıdaki Meniskal İmplantın Hücreli ve Hücresiz Olarak Koyun Modeline İmplantasyonunun Değerlendirilmesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62036.