Çok Taneli Metallerin Gerinim Gradyan Kristal Plastisite Yöntemi ile Modellenmesi

Download
2017
Mikro-elektronik ve mikro-cihazlar sektöründe devam eden minyatürleşme, mikroyapıseviyesindeki gözlemleri mühendislik seviyesine bağlayabilen öngörü kabiliyetine sahiparaçlara olan ihityacı tetiklemektedir. Çünkü bu tarz cihazların servis ömür tahmini tamamenmalzemenin davranışının temelini oluşturan etkenlerin anlaşılması ile mümkündür.Mikrometre ölçeğinde ve altında son zamanlarda yapılan çalışmalar göstermiştir ki kristalyapıya sahip malzemeler (örneğin metaller) büyük ölçekteki örneklerine göre, mikro yapıetkileri (örneğin tane boyutu, kafes kusurları ve katışkılar), gradyan etkileri (düzgün olmayandeformasyon alanı sebebi ile oluşan kafes kıvrımı) ve yüzey kısıtlamaları (örneğin sertkaplamalar veya serbest arayüzler) yüzünden farklı davranmaktadılar. Bu etkiler malzemeninbüyüklüğü ve benzersiz mikro yapısı sebebi ile daha güçlü veya zayıf tepki vermesine yolaçabilir. Bu büyüklüğe bağlı malzeme tepkisi, formülasyonlarında malzeme uzunluk ölçeğibulunmadığı için, standart sürekli ortamlar plastisite teorisi tarafından modellenememektedir.Ölçeğe bağlı mekanik yanıtın kapsanmasının bir yolu da gerinim gradyanlarının temel(malzeme model) kanuna katılmasından geçmektedir ki bu da çoğu gerinim gradyan plastisiteteorisinin başlangıç noktasıdır. Bu kapsamda tek tane malzemelerde büyüklüğe bağlımalzeme tepkisi literaturede çok geniş olarak çalışılmasına rağmen çok taneli (çok kristalli)metal malzemelerde bu çalışmalar dünya genelinde çok kısıtlıdır. Bu araştırmanın amacı çokkristalli farklı mikro yapı özelliklerine ve boyutlarına sahip metal malzemelerin davranışlarınıngerinim gradyan kristal plastisite modeli çerçevesinde analiz edilmesidir. Bu çalışma ikilikristal seviyesinden başlayıp binlerce taneye sahip gerçeksi mikro yapıya sahip malzemlerikapsayacaktır. Bu sayede mikro cihazlar sektöründe karşılaşılan standart dışı, boyuta vemikroyapıya bağlı malzeme davranışlarının modellenmesi gerçekleştirliecek ve mikromekanikanlamda önemli çıkarımlar elde edilecektir.
Citation Formats
T. Yalçınkaya, “Çok Taneli Metallerin Gerinim Gradyan Kristal Plastisite Yöntemi ile Modellenmesi,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRnek5qRXg.