Ankara'da Gecekondu Dönüşüm Kapsamında Yapılan Toplu Konut Projelerinde Çocuk ve Kadınların Konut Memnuniyeti

2016-12-31
Şehir planlaması yazınında kentsel dönüşüm alanındaki yayınların çoğunluğu bu süreçlerin sonunda dönüşüme uğrayan mekanların nitelikleri ve bu niteliklerin insan davranışlarına etkisi üzerinedir. Üzerinde yeterince araştırma yapılmamış diğer bir sorunsal ise kentsel dönüşümün hedef aldığı ve çoğunlukla gecekonduları ve yozlaşmakta olan mahalleleri kapsayan alanlardan ayrılmak durumunda bırakılan alt gelir gruplarına devlet eliyle üretilip sunulan toplu konut alanlarının, burada yaşamaya başlayan grupların ihtiyaçlarına ve beklentilerine ne derecede cevap verdiğidir. Bu çalışma, kentsel gelişim ve dönüşüm kapsamında TOKİ tarafından dar gelirli gruplar için üretilen toplu konut projelerinin, bu alanlarda yaşamaya başlamış olan çocuk ve erişkin kadınların memnuniyetlerini ne derecede karşıladığını anlamayı amaçlar. Veriler anket, katılımcı fotoğraflama, haritalama ve grup söyleşilerinden elde edilecektir. Araştırmacı, bu projede daha önceden Ankara'nın eski şehir merkezine yakın 2 mahallesinde 63 adet 9-12 yaş arası çocuk ve 59 adet 18 yaş ve üzeri kadın ile yapmış olduğu çalışmayı Ankara'nın çeperinde bulunan toplu konut alanlarına yaymayı hedeflemektedir. Bu sayede hem toplanan verilerin sayısal analizi için yeterli bir sayıya ulaşmak hem de proje alanlarının mekânsal-ekonomik konumunun bireylerin konut memnuniyetine katkısının anlaşılması amaçlamaktadır.
Citation Formats
Y. C. Severcan, “Ankara’da Gecekondu Dönüşüm Kapsamında Yapılan Toplu Konut Projelerinde Çocuk ve Kadınların Konut Memnuniyeti,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62055.