KARIŞTIRMALI TANKLARDA PİCKERİNG EMÜLSİYONLARININ KATASTROFİK FAZ EVRİLMESİ

2017-12-31
Pickering emülsiyonları yüzey aktif madde olarak hidrofilik veya hidrofobik partiküllerin kullanılması ile stabilize edilen emülsiyonlardır. Bu emülsiyonlar kimyasal yüzey aktif madde ile stabilize edilen emülsiyonlara göre çok daha avantajlıdırlar. Örneğin doğaya zararlı kimyasal madde kullanılmadığı için daha çevre dostu emülsiyonlardır. Aynı zamanda ilaç ve kozmetik gibi insan vücudu ile uyum isteyen uygulamalarda biyomalzemeler kullanılarak tahrişe yol açmayan ürünler elde edilmesini sağlarlar. Ayrıca partiküller yüzeye ayrılmamacasına adsorplandığı için bu emülsiyonlar kimyasal yüzey aktif madde ile stabilize edilen emülsiyonlara göre çok daha uzun süre stabil olarak kalabilirler. Pickering emülsiyonları bu kadar avantajlı olmalarına ve çok uzun zaman önce keşfedilmelerine ragmen bu emülsiyonlar üzerindeki araştırmalar ancak yakın zamanda yoğunlaşmıştır. Pickering emülsiyonları henüz üretilmemektedirler. Yapılan araştırmalar üretimde uygulanabilecek geometrilerde yapılmamakta, bu sebeple üretim için gerekli parametreler bilinmemektedir. Bu araştırma projesi emülsiyonların özellikle ilaç üretimi veya endüstrideki taşınım olayları gibi uygulamalarında ihtiyaç duyulan faz evrilmesi üzerine yoğunlaşmıştır. Amaç, Pickering emülsiyonlarının faz evrilme noktasının karıştırmalı tanklarda partikül çapı, partikül konsantrasyonu ve akış hidrodinamiğine göre değişimlerini incelemek ve böylece üretime geçilmesi durumunda tasarım parametrelerini belirlemektir.

Suggestions

Sıvı Kristal Şablonlu Polimerik Malzemelerin Kimyasal Süreçlere Uygunluğunun Araştırılması
Büküşoğlu, Emre; Akdeniz, Burak(2018-12-31)
Sıvı kristal, sıvılar gibi akışkan, diğer yandan kristaller gibi düzenli yönelimdeki moleküllerden oluşan bir fazdır. Günümüzde sıvı kristal fazların düzenli yapılarını kullanarak düzenli içsel yapılarda polimerik malzemeler sentezlenebilmektedir. Sıvı kristal şablonları kullanarak hazırlanan polimerlerin, düzensiz yapıdaki polimerlere göre optik, taşınım, çevresel etkenlere duyarlılık gibi avantaj sağlayan özelliklerinin yanı sıra kolay mikroyapı tayininine de olanak sağladığı gösterilmiştir. Bu araştırman...
ORGANİK ELEKTRONİK ALANI İÇİN YENİ BİR YAPITAŞININ TASARIMI VE SENTEZİ
Günbaş, Emrullah Görkem; Akdağ, Akın; Zora, Metin; Özçubukçu, Salih; Doğan, Özdemir; Tanyeli, Cihangir(2017-12-31)
Proje de tiyofen içeren özgün bir donör malzemenin çok basamaklı organik sentez yöntemleriyle bir araya getirilmesi, kimyasal ve elektrokimyasal yöntemlerle polimerleştirilmesi ve polimerin elektronik özelliklerinin incelenmesi hedeflenmektedir. Bu yapıya olan ilgi, molekülün literatürde EDOT olarak bilinen bileşik ile gösterdiği benzerlikten kaynaklanmaktadır. EDOT kullanılarak özel yöntemlerle elde edilen polimer, PEDOT, yüksek iletkenliğe sahiptir ve sayısız uygulama alanı bulunmaktadır. Bu alanlar arası...
Alternatif Yöntemler ile İndirgenmiş Grafen Oksit Esaslı Aerojellerin Geliştirilmesi
Bat, Erhan(2018-12-31)
Önerilen proje kapsamında laboratuvarımızda geçmişte Tour yöntemiyle elde edilen grafen oksit kullanılarak üretmeyi başardığımız yüksek yağ emme özellikleri gösteren aerojellerin Tour yöntemine göre daha çevreci (daha az asit ve ağır metal gerektiren) ve daha güvenli (sentez sırasında patlama riski bulunmayan) güncel yöntemlerle (Peng yöntemi ve türevleri) üretilmesi amaçlanmaktadır.
AZOTLU ORGANİK BİLEŞİKLERİN YÜKSEK SICAKLIKTA Pt/Fe2O3 ve CuO/Fe2O3 KATALİZÖRLERİ İLE KATALİTİK OKSİDASYONU
Karakaş, Gürkan(2015-12-31)
Yüksek sıcaklıkta yakma tekniği (HTC) ile toplam organik karbon vge toplam organik azot tayini atıkların karakterizasyonu ve çevre kirliliğinin önlenmesinde önemli bir uygulamadır. HTC tekniğinde organik atığın toplam oksidasyonu yanma fırınında kullanılan katalizörün başarısına bağlıdır. Günümüzde kullanılan ticari Pt/Al2O3 katalizörünün performansı özellikle azotlu bileşikler için düşüktür. Bu projede azotlu organik bileşiklerin tam oksidasyonu için Pt/Fe2O3 ve CuO/Fe2O3 katalizörleri sentezlenecek ve fa...
SIKIŞTIRMA – GENİŞLETME RAMPASINDA OLUŞAN ŞOK DALGASI SINIR TABAKA ETKİLEŞİMLERİNİN BÜYÜK GİRDAP BENZETİMLERİ İLE İNCELENMESİ
Sert, Cüneyt(2018-12-31)
Şok dalgası sınır tabaka etkileşimi uçaklar, roketler ve uzay mekikleri gibi sesüstü hızlarda hareket eden hava taşıtlarının performanslarını önemli bir ölçüde etkilemektedir. Bu etkileşim sürükleme kuvvetinde artışa, akış ayrılmasına ve akış kararsızlığına sebep olabilmektedir. Etkileşimin neden olduğu sorunları daha iyi tahmin edebilecek sayısal çözümlerin yapılması sesüstü hızlarda uçan hava araçlarının tasarımı için önemlidir. Bu problem viskoz – viskoz olmayan akış etkileşiminin en önemli örneklerinden...
Citation Formats
İ. Ayrancı Tansık, “KARIŞTIRMALI TANKLARDA PİCKERİNG EMÜLSİYONLARININ KATASTROFİK FAZ EVRİLMESİ,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62062.