Hide/Show Apps

Sıvı Kristal Şablonlu Polimerik Malzemelerin Kimyasal Süreçlere Uygunluğunun Araştırılması

2018-12-31
Büküşoğlu, Emre
Karausta, Asli
Akdeniz, Burak
Sıvı kristal, sıvılar gibi akışkan, diğer yandan kristaller gibi düzenli yönelimdeki moleküllerden oluşan bir fazdır. Günümüzde sıvı kristal fazların düzenli yapılarını kullanarak düzenli içsel yapılarda polimerik malzemeler sentezlenebilmektedir. Sıvı kristal şablonları kullanarak hazırlanan polimerlerin, düzensiz yapıdaki polimerlere göre optik, taşınım, çevresel etkenlere duyarlılık gibi avantaj sağlayan özelliklerinin yanı sıra kolay mikroyapı tayininine de olanak sağladığı gösterilmiştir. Bu araştırmanın amacı, sıvı kristal şablonları kullanarak gözenekli polimerik filmlerin hazırlanması, karakterizasyonu ve bu malzemelerin kimyasal süreçlerde kullanım alanlarının araştırılması hedeflenmiştir. Araştırmanın ilk aşamasında, hazırlanan filmlerde monomer konsantrasyonunun ve polimerizasyon koşullarının gözenekli yapıya etkisi incelenecek, sentezlenen malzemelere çeşitli kimyasalların etkisi test edilecektir. Araştırmanın ikinci kısmında ise hazırlanmış gözenekli polimerik filmlerin ultrafiltrasyon ve adsorpsiyon süreçlerine uygunluğu test edilecektir. Araştırmanın üçüncü kısmında ilk aşamada geliştirilmiş makro boyutlardaki polimer hazırlama yöntemlerinin mikro boyutlardaki polimerik parçacık hazırlama yöntemlerine uygunluğu araştırılacaktır. Proje kapsamında hazırlanacak malzemelerin düzenli ve tayine olanak sağlayan gözenekli yapıları sayesinde mevcut kullanımdaki malzemelere oranla daha yüksek kimyasal süreç performansları göstereceği öngörülmektedir.