Orta büyümeli grupların Schreier çizgelerinin spektrumları

2017-12-31
Bu projede orta büyümeli grupların Schreier çizgelerinin spektrumları hakkında araştırma yapılacaktır. Grubun yapısı ile spektrum arasındaki bağlantı incelenecektir.

Suggestions

Simetrik grupların kati köşegen tipteki gömmeleriyle elde edilen homojen simetrik grupların otomorfizma grupları içindeki elemanların merkezleyenleri
Kuzucuoğlu, Mahmut; Bostan, Sezen(2016-12-31)
Bu projede, homojen simetrik grupların içsel olmayan otomorfizmalarında elemanların sabit nokta altgruplarının yapısı bulunup onların sınıflandırılması yapılacaktır. İçsel olan otomorfizmalarda bu sınıflandırma daha önce yapılmıştır ve bu proje sonunda tüm otomorfizma grubu için elemanların sabit nokta altgruplarının sınıflandırılması tamamlanmış olacaktır. Daha sonra otomorfizma grubunda sonlu altgruplarının sabit nokta altgruplarının yapısı bulunacaktır.
Lineer Grupların direkt limiti şeklindeki Lokal sonlu gruplarda merkezleyenler
Kuzucuoğlu, Mahmut; Bostan, Sezen(2017-12-31)
Lineer grupların birbirleri içine köşegen olarak gömülmesiyle elde edilen lokal sonlu gruplar, limit grupları olarak elde edilen gruplar içinde özel bir önem taşımaktadır. Bu yöntemle sayılamaz sonsuzlukta birbirleri ile eş yapılı olmayan basit grup üretilmektedir. Projede bu grupların Steinetz sayıları kullanılarak sınıflandırılması problemi ve sonlu altgruplarının merkezleyenlerinin yapıları incelenecektir.
Frobenius benzeri grupların yapıları ve etkileri
Ercan, Gülin(2015-12-31)
Çekirdeği F tamamlayanı H olan bir FH Frobenius grubunu otomorfizma grubu olarak kabul eden sonlu bir G grubunun, F’nin G üzerinde sabit noktasız etki etmesi halinde H’ nin G’ de sabit noktaları alt grubunun invaryantlarına benzer veya bunlar tarafından sınırlanan invaryantlara sahip olduğu, bazı araştırmacılar tarafından bir makaleler dizisi içinde gösterilmiştir. Biz de bir makalemizde F’ nin sabit noktasız etkimesi koşulunun, sabit noktaları kümesi üzerinde H’ nın regüler etki etmesi şeklinde gevşetilebi...
Minimum Ağırlıklı Maksimum Eşleme Problemi İçin Polihedral Yaklaşımlar
Tural, Mustafa Kemal(2016-12-31)
Bizim bu çalışmada ele alacağımız problem NP-hard kategorisinde bulunan Minimum Ağırlıklı Maksimal Eşleme (MAME) problemidir. Çalışmamızda, MAME problemlerini çözmek için kullanılan bilinen bir tam sayılı programlama formülasyonunu ele alıp daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Formülasyonu şu ana kadar çözülebilenlerden daha büyük boyutlu problemleri çözebilecek şekilde güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Problem için güçlü geçerli eşitsizlikler (strong valid inequalities) bularak bunların formülasyona eklenmesi ile çö...
Çok Kriterli Problemlerde Karar Vericinin Tercih Fonksiyonunun Tahmin Edilmesi İçin Yaklaşımlar
Karakaya, Gülşah(2018-12-31)
Birden fazla ve genellikle birbirleri ile çelişen kriterlerin bulunduğu çok kriterli karar verme problemlerinde en iyi - karar vericinin en beğendiği - çözümü bulma işi kolay değildir. Karar vericinin en beğendiği çözümü bulmak için uygulanan yöntemlerden birisi interaktif bir şekilde karar vericiden tercih bilgisini almaktır. Alınan bilgiler ışığında yeni sorular sorularak en beğenilen çözüme yaklaşılması hedeflenir. Karar vericinin tercih fonksiyonu tahmin edilebilirse, bu tercih fonksiyonuna has özellikl...
Citation Formats
M. G. Benli, “Orta büyümeli grupların Schreier çizgelerinin spektrumları,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62065.