Lineer Grupların direkt limiti şeklindeki Lokal sonlu gruplarda merkezleyenler

2017-12-31
Lineer grupların birbirleri içine köşegen olarak gömülmesiyle elde edilen lokal sonlu gruplar, limit grupları olarak elde edilen gruplar içinde özel bir önem taşımaktadır. Bu yöntemle sayılamaz sonsuzlukta birbirleri ile eş yapılı olmayan basit grup üretilmektedir. Projede bu grupların Steinetz sayıları kullanılarak sınıflandırılması problemi ve sonlu altgruplarının merkezleyenlerinin yapıları incelenecektir.

Suggestions

Simetrik grupların kati köşegen tipteki gömmeleriyle elde edilen homojen simetrik grupların otomorfizma grupları içindeki elemanların merkezleyenleri
Kuzucuoğlu, Mahmut; Bostan, Sezen(2016-12-31)
Bu projede, homojen simetrik grupların içsel olmayan otomorfizmalarında elemanların sabit nokta altgruplarının yapısı bulunup onların sınıflandırılması yapılacaktır. İçsel olan otomorfizmalarda bu sınıflandırma daha önce yapılmıştır ve bu proje sonunda tüm otomorfizma grubu için elemanların sabit nokta altgruplarının sınıflandırılması tamamlanmış olacaktır. Daha sonra otomorfizma grubunda sonlu altgruplarının sabit nokta altgruplarının yapısı bulunacaktır.
Orta büyümeli grupların Schreier çizgelerinin spektrumları
Benli, Mustafa Gökhan(2017-12-31)
Bu projede orta büyümeli grupların Schreier çizgelerinin spektrumları hakkında araştırma yapılacaktır. Grubun yapısı ile spektrum arasındaki bağlantı incelenecektir.
Frobenius benzeri grupların yapıları ve etkileri
Ercan, Gülin(2015-12-31)
Çekirdeği F tamamlayanı H olan bir FH Frobenius grubunu otomorfizma grubu olarak kabul eden sonlu bir G grubunun, F’nin G üzerinde sabit noktasız etki etmesi halinde H’ nin G’ de sabit noktaları alt grubunun invaryantlarına benzer veya bunlar tarafından sınırlanan invaryantlara sahip olduğu, bazı araştırmacılar tarafından bir makaleler dizisi içinde gösterilmiştir. Biz de bir makalemizde F’ nin sabit noktasız etkimesi koşulunun, sabit noktaları kümesi üzerinde H’ nın regüler etki etmesi şeklinde gevşetilebi...
Bireycilik ve zaman duyarlılığı çeşitliliğinin grup içi çatışmaya etkileri
Mete, İpek; Acar, Feride Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-4)
Bir grubun üyelerinin ortak bir özellik bakımından farklılıklarının dağılımı olarak tanımlanan grup çeşitliliği grup süreçlerinin ve etkinliğinin önemli bir belirleyicisidir. Bu çalışmada grupların zaman duyarlılığı kişilik özelliği ile bireycilik değeri bakımından çeşitliliğinin duygusal ve görevsel çatışmaya ilişkisi ve bu ilişkinin grubun birlikte olduğu süreden nasıl etkilendiği incelenmiştir. Benzerlik-çekim yaklaşımı (Byrne, 1971) çerçevesinde geliştirilen hipotezler, 49 takımın katıldığı bir ank...
BOOLE FONKSİYONLARI, CEBIRSEL EĞRİLER VE AĞ KODLAMASI
Özbudak, Ferruh; Otal, Kamil; Çalık, Çağdaş; Tekin, Eda; Koçak, Neşe; Taşkin, Halil Kemal(2014-12-31)
Kodlama teorisi alanında Reed-Solomon, alt uzay ve cebirsel kodlarının ayrıştırılması hala aktif bir araştırma konusudur. Özellikle cebirsel kodlarda kullanmak üzere nokta sayısı fazla cebirsel eğrilerin bulunması, cebirsel kodların hızlı ayrıştırılması ve cebirsel kodların ayrıştırılma çapının genişletilmesi aktif araştırma alanlarıdır ve bu konularda cebirsel geometri ve cebirsel fonksiyon cisimleri kullanımıyla yeni araştırmalar yapılması projenin ilgili konuları arasındadır. Rastsal Ağ Kodlama yirmi bir...
Citation Formats
M. Kuzucuoğlu and S. Bostan, “Lineer Grupların direkt limiti şeklindeki Lokal sonlu gruplarda merkezleyenler,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58652.