Lineer Grupların direkt limiti şeklindeki Lokal sonlu gruplarda merkezleyenler

2017-12-31
Lineer grupların birbirleri içine köşegen olarak gömülmesiyle elde edilen lokal sonlu gruplar, limit grupları olarak elde edilen gruplar içinde özel bir önem taşımaktadır. Bu yöntemle sayılamaz sonsuzlukta birbirleri ile eş yapılı olmayan basit grup üretilmektedir. Projede bu grupların Steinetz sayıları kullanılarak sınıflandırılması problemi ve sonlu altgruplarının merkezleyenlerinin yapıları incelenecektir.
Citation Formats
M. Kuzucuoğlu and S. Bostan, “Lineer Grupların direkt limiti şeklindeki Lokal sonlu gruplarda merkezleyenler,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58652.