Hide/Show Apps

Beğeni Rejimlerinin Işık ve Aydınlatma Tüketimini Şekillendirmesi

2018-12-31
Karababa, Eminegül
Vatan, Duygu
Mekanın, ev dekorasyonunun ve ev eşyasının tüketimi konusunda yakın zamanda yapılan çalışmalar tüketici tarafından verilen anlamların, mekanı ve eşyaları kullanış pratiklerinin, ve mekanın ve eşyaların yerleşimi ve kategorizasyonun esasında sosyal yaşantıyı desteklediğini, kimlikler ve sosyal düzenin kurulmasını sağladığını ortaya koymuştur (Arsel ve Bean 2013, Baba 2015, Epp ve Price 2008, 2010, Epp ve Velegati 2014, Moisio ve ark. 2013, Üstüner ve Holt 2010). Özellikle tüketim pratikleri, eşyalar ve söylemlerle oluşturdukları montajların (assemblage) bireysel tüketicinin kimliğini, ailenin kimliğini, aile içi ilişkileri, aile düzenini, annelik, babalık, kadınlık veya erkeklik gibi sosyal kategorileri ve rolleri şekillendirmesi veya simgelemesi Tüketim Kültürü Kuramı alanında çalışılmaktadır (Baba 2015, Epp ve Price 2008, 2010, Epp ve Velegati 2014, Moisio ve ark. 2013, Üstüner ve Holt 2010). Mekan tasarımı, ev dekorasyonu ve ev eşyası tüketiminde estetik anlayış beğeni rejimleri üzerinden oluşmaktadır (Arsel ve Bean 2013). Ancak mekanın ve evsel tüketimin yadsınamaz bir parçası olan ışık ve aydınlatma tüketimi olanca çıplaklığı ile ortadayken, çok sınırlı olarak çalışılmıştır. Bu çalışmada Türkiye bağlamında değişik beğeni rejimlerinin tanımladığı ışık tüketimini farklı tüketici grupları için anlamayı amaçlıyoruz.