Hide/Show Apps

Fonksiyonel Kağıt Üretiminde Kullanılmak Üzere Kapsaisin ve Zeytin Yaprağı Özütü ile Yüklenmiş Nano Emülsiyonların Tasarlanması

2016-12-31
Öztop, Halil Mecit
Akbaş, Elif
Şibil, Yeşim
Tıp, ilaç ve gıda endüstrisinde kullanımı artan nanoemülsiyonlar, fonksiyonel özellik gösteren bileşenleri enkapsüle ederek bu bileşenlerin etkili ve kontrollü salınımını, daha yüksek antimikrobiyel aktiviteye sahip olmalarını ve biyoyararlılıklarının artmasını sağlamaktadır. Nanoemülsiyonların artırılmış antimikrobiyel özelliğinden yararlanarak yenilebilir biyofilm, gıdaya uygun paketleme materyalleri, sürfektanlar, dezenfektanlar ve dayanıklı fonksiyonel içecekler üretmek mümkün olabilmektedir. Önerilen projede iki farklı aktif madde kullanarak (kapsaisin ve zeytin yaprağı özütü) nanoemülsiyonlar hazırlanacaktır. Projede bu nanoemülsiyonların karakterizasyonu ve en aktif özelliği gösterdiği koşullar araştırılacaktır. Bu nanoemülsiyonların fonksiyonel özellik gösteren kağıt tasarlamak için kullanımı hedeflenmektedir. Antimikrobiyel ve etki gösteren lipofilik aktif maddelerin nanoemülsiyonlar içerisine hapsedilmesinin bu maddelerin antimikrobiyel özelliğini ve biyoyararlılığını arttırdığı bilinmektedir. Bu projede ikik farklı aktif madde kullanarak nanoemulsiyonlar geliştirilip karakterize edilecektir. Kırmızı biberin etken maddesi olan kapsaisin ve zeytin yaprağı özütü kullanılacak aktif maddelerdir.