ÇOK AMAÇLI ÜRÜN VE SÜREÇ TASARIMI OPTİMİZASYONU İÇİN ETKİLEŞİMLİ YAKLAŞIMLAR

2015-12-31
Köksalan, Mustafa Murat
Köksal, Gülser
Özateş Gürbüz, Melis
Günümüzün rekabet koşullarında kaliteli ürünlerin geliştirilmesinde tasarım süreci giderek artan önem kazanmaktadır. Ürünlerin kalitesinin düşük ve değişken olmasına yol açan ve kontrol edilmesi güç çok çeşitli faktör vardır. Yenilikçi problem çözme ve tasarım optimizasyonu bu faktörlere duyarsız olacak güçlü tasarımların geliştirilmesi için etkili yaklaşımlardır. Bu çalışmada, yenilikçi yaklaşımların yetersiz kaldığı durumlarda daha da önem kazanan tasarım optimizasyonu konu edinilmiştir. Çalışma kapsamında kalite karakteristikleri arasındaki korelasyon ve tercihsel bağımlılığı dikkate alan etkili ve etkileşimli bir ürün ve süreç tasarım optimizasyon yaklaşımının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu yaklaşım sayesinde endüstriyel kuruluşların tasarım optimizasyon gereksinimlerinin daha iyi karşılanabilmesini sağlamak ve literatüre yanıtlar arası korelasyon ve tercihsel bağımlılığı gözeten ve etkili bir yöntem kazandırmak bu çalışmanın başlıca amaçlarındandır. Çalışmada ayrıca endüstriyel kuruluşların ve araştırmacıların geliştirilen yöntemi uygularken kullanabileceği açık kaynak bir yazılımın geliştirilmesi de hedeflenmektedir.
Citation Formats
M. M. Köksalan, G. Köksal, and M. Özateş Gürbüz, “ÇOK AMAÇLI ÜRÜN VE SÜREÇ TASARIMI OPTİMİZASYONU İÇİN ETKİLEŞİMLİ YAKLAŞIMLAR,” 2015. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59204.