Çok Kriterli Tam Sayılı Optimizasyon Problemlerinde Etkin Çözümlerin Bulunması İçin Yaklaşımlar

2016-12-31
Karakaya, Gülşah
Köksalan, Mustafa Murat
Çok kriterli optimizasyon problemlerinde, tek kriterli optimizasyon problemlerinden farklı olarak genellikle birbirleri ile çelişen kriterler göz önüne alınarak tercih edilen çözüm/çözümler bulunur. Literatürde iki kriterli optimizasyon problemleri için çalışmalara sıkça rastlanırken üç ya da daha fazla kriterli optimizasyon problemleri için yapılan çalışmaların sayısı daha kısıtlıdır. Bu projede çok kriterli (iki, üç ya da daha fazla) tam sayılı optimizasyon problemlerinde tüm etkin çözümleri bulabilen bir algoritma geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle tüm etkin çözümlerin bulunmasının uzun sürdüğü, hesaplama yükünün fazla olduğu durumlar için, belirli bölgelerdeki çözümleri bulmaya odaklanan başka bir algoritma geliştirilmesi de hedeflenmektedir.
Citation Formats
G. Karakaya and M. M. Köksalan, “Çok Kriterli Tam Sayılı Optimizasyon Problemlerinde Etkin Çözümlerin Bulunması İçin Yaklaşımlar,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62084.