Çok Kriterli Tam Sayılı Optimizasyon Problemlerinde Etkin Çözümlerin Bulunması İçin Yaklaşımlar

2016-12-31
Çok kriterli optimizasyon problemlerinde, tek kriterli optimizasyon problemlerinden farklı olarak genellikle birbirleri ile çelişen kriterler göz önüne alınarak tercih edilen çözüm/çözümler bulunur. Literatürde iki kriterli optimizasyon problemleri için çalışmalara sıkça rastlanırken üç ya da daha fazla kriterli optimizasyon problemleri için yapılan çalışmaların sayısı daha kısıtlıdır. Bu projede çok kriterli (iki, üç ya da daha fazla) tam sayılı optimizasyon problemlerinde tüm etkin çözümleri bulabilen bir algoritma geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle tüm etkin çözümlerin bulunmasının uzun sürdüğü, hesaplama yükünün fazla olduğu durumlar için, belirli bölgelerdeki çözümleri bulmaya odaklanan başka bir algoritma geliştirilmesi de hedeflenmektedir.

Suggestions

Çok Kriterli Problemlerde Karar Vericinin Tercih Fonksiyonunun Tahmin Edilmesi İçin Yaklaşımlar
Karakaya, Gülşah(2018-12-31)
Birden fazla ve genellikle birbirleri ile çelişen kriterlerin bulunduğu çok kriterli karar verme problemlerinde en iyi - karar vericinin en beğendiği - çözümü bulma işi kolay değildir. Karar vericinin en beğendiği çözümü bulmak için uygulanan yöntemlerden birisi interaktif bir şekilde karar vericiden tercih bilgisini almaktır. Alınan bilgiler ışığında yeni sorular sorularak en beğenilen çözüme yaklaşılması hedeflenir. Karar vericinin tercih fonksiyonu tahmin edilebilirse, bu tercih fonksiyonuna has özellikl...
Çok Dönemli Randevu Çizelgeleme Problemi İçin Rassal Programlama Yaklaşımları
Batun, Sakine; Bilgiç, Utku Tarik(2017-12-31)
Randevu çizelgeleme problemleri özellikle sağlık sistemlerinde önemli bir yere sahiptir. Doktor randevularının oluşturulması, ameliyathanelerin çizelgelenmesi, periyodik tedavilerin çizelgelenmesi ve kıt teşhis kaynaklarının kullanımının planlanması, problemin sağlık sistemlerinde en sık karşılaşılan örnekleridir. Randevu çizelgeleri oluşturulurken gözetilen hasta bekleme zamanlarının azaltılması, doktorların ve diğer kaynakların atıl zamanlarının azaltılması, fazla mesai sürelerinin azaltılması gibi amaçla...
ÇOK AMAÇLI ÜRÜN VE SÜREÇ TASARIMI OPTİMİZASYONU İÇİN ETKİLEŞİMLİ YAKLAŞIMLAR
Köksalan, Mustafa Murat; Köksal, Gülser; Özateş Gürbüz, Melis(2015-12-31)
Günümüzün rekabet koşullarında kaliteli ürünlerin geliştirilmesinde tasarım süreci giderek artan önem kazanmaktadır. Ürünlerin kalitesinin düşük ve değişken olmasına yol açan ve kontrol edilmesi güç çok çeşitli faktör vardır. Yenilikçi problem çözme ve tasarım optimizasyonu bu faktörlere duyarsız olacak güçlü tasarımların geliştirilmesi için etkili yaklaşımlardır. Bu çalışmada, yenilikçi yaklaşımların yetersiz kaldığı durumlarda daha da önem kazanan tasarım optimizasyonu konu edinilmiştir. Çalışma kapsamınd...
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ A BİNASI İÇİNDE YER ALAN BÖLÜMLERİN DERS PROGRAMLARININ VE DERSLİKLERİNİN PLANLANMASININ OTOMASYONU
Çakmur, Barış; Erdil, Erkan(2014-12-31)
Bu proje, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Binasında bulunan iki bölümün (İktisat Bölümü ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) her akademik dönem öncesinde kendi ders programlarına göre birbirleri ile koordinasyon içinde yapmak durumunda oldukları haftalık ders dağılımı çizelgesi ve buna uygun olarak dersliklerin dağıtımı planlamasının bir bilgisayar yazılımı aracılığı ile otomasyonunun sağlanmasını amaçlamaktadır.
Gerçek-Zamanlı ve Zaman Pencereli Araç Rotalama Problemi için Etkin Çözüm Yöntemleri
Çavdar, Bahar(2017-12-31)
Önerilen projede amaç gerçek zamanlı ve zaman pencereli araç rotalama problemleri için etkin çözüm yöntemleri geliştirmektir. Projenin ilk aşamasında zaman pencereli araç rotalama problemi için yeni bir metasezgisel çözüm metodu geliştirilmesi, ikinci aşamada ise geliştirilen bu metasezgiselin hesaplama-uygulama parallelleştirme yaklaşımı gözetileterek yeniden yapılandırılması planlanmaktadır. Böylece, pratikte zaman kısıtı olan araç rotalama problemleri için ek süre kullanmadan çözüm kalitesinin artırılmas...
Citation Formats
G. Karakaya, “Çok Kriterli Tam Sayılı Optimizasyon Problemlerinde Etkin Çözümlerin Bulunması İçin Yaklaşımlar,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62084.