FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme

Download
2013
Ekici, Selda
Yılmaz, Bülent
Bu çalışma ile FATİH Projesi ’nin (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi), Proje Yönetim Döngüsü ölçütleri çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında, FATİH Projesi için MEB tarafından oluşturulan web sayfası, ilgili araştırmalar ve çalıştay raporları incelenmiştir. Elde edilen bulgulardan, FATİH Projesi’nin proje geliştirme mantığına göre tasarlanmadığı ve bu biçimi ile eğitim sistemi ile bütünleştirilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

Citation Formats
S. Ekici and B. Yılmaz, “FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme,” Türk Kütüphaneciliği, vol. 27, no. 2, pp. 317–339, 2013, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/69306.