Akademik yazım kuralları kitapçığı

2017-09-01
Eldoğan, Dilay
Korkmaz Karaoğlu, Leman
Kökdemir, Doğan
Yeniçeri, Zuhal

Suggestions

Akademik danışmanlık uygulamasının değerlendirilmesi
Çapa Aydın, Yeşim; Güneri, Oya; Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda (2016-04-24)
Akademik Başarıyı Etkileyen Bireysel Farklılıklar
Toker, Yonca(2015-12-31)
Bu çalışmada, zihinsel yeteneklerin, edinilmiş alan bilgisinin, kişilik değişkenlerinin ve mesleki ilgilerin akademik başarı ile olan ilişkileri araştırılacaktır. Çalışmanın birinci amacı, bir lisans üstü programına (yüksek lisans veya bütünleşik doktora) ilk kez kayıt yaptırmış olan öğrencilerin bireysel farklılıklarının (zihinsel yetenek, bilgi, kişilik, mesleki ilgi, mesleki alanla ilgili lisans başarı düzeyi) yıl sonu başarıları ile ne ölçüde ilişkili olduğunu incelemektir. Lisans üstü aday seçiminde ağ...
Akademik Görüş [ODTÜTV - Video]
ODTÜ TV(2010-1-19)
Book review genre in academic writing: a comparative study of English and Turkish across ten disciplines
Bal Gezegin, Betül; Işık Güler, Hale; Department of English Language Teaching (2015)
The current study aims to conduct a cross-disciplinary, and a cross-linguistic/crosscultural analysis of BRs published in English and Turkish in order to discover how this particular genre is enacted. To do so, it draws on two theoretical frameworks; Move Analysis (Swales, 1990), complemented by Appraisal Theory (Martin & White, 2005) within Systemic Functional Linguistics (SFL). For the study, a corpus of 385 BRs published in Turkish and English journals in ten different disciplines in the period of 1990-2...
Akademik dergilerin yayın kurullarında toplumsal cinsiyet temsiliyeti: Eğitim alanı örneği
Göktürk Ağın, Duygun (2022-02-01)
Bilimsel üretim süreçlerinde toplumsal cinsiyet, bilimsel üretkenlik, tanınırlık arasındaki ilişkiye yönelik mevcut literatür akademideki hiyerarşik yapılanmayı, bilimde tabakalaşmayı ve eşitsizlik biçimlerini tartışmaya açmaktadır. Bilimsel üretim süreçleri farklı eşitsizlik formlarını içermekte ve yeniden üretici mekanizmalar ile devamlılığını mümkün kılmaktadır. Bilimsel problemin tanımlanma sürecinin aktif ve sürekli öznelerinin kimler olduğu ve kimlerin temsiliyetinin bu süreçte varlığını tesis etmekte...
Citation Formats
D. Eldoğan, L. Korkmaz Karaoğlu, D. Kökdemir, and Z. Yeniçeri, “Akademik yazım kuralları kitapçığı,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://psk.baskent.edu.tr/docs/AYKK_05.pdf.