Akademik Yükseltmeler ve Bilimsel Atıf Tarama Dizinleri

2004-05-01

Suggestions

Akademik Başarıyı Etkileyen Bireysel Farklılıklar
Toker, Yonca(2015-12-31)
Bu çalışmada, zihinsel yeteneklerin, edinilmiş alan bilgisinin, kişilik değişkenlerinin ve mesleki ilgilerin akademik başarı ile olan ilişkileri araştırılacaktır. Çalışmanın birinci amacı, bir lisans üstü programına (yüksek lisans veya bütünleşik doktora) ilk kez kayıt yaptırmış olan öğrencilerin bireysel farklılıklarının (zihinsel yetenek, bilgi, kişilik, mesleki ilgi, mesleki alanla ilgili lisans başarı düzeyi) yıl sonu başarıları ile ne ölçüde ilişkili olduğunu incelemektir. Lisans üstü aday seçiminde ağ...
Akademik dergilerin yayın kurullarında toplumsal cinsiyet temsiliyeti: Eğitim alanı örneği
Göktürk Ağın, Duygun (2022-02-01)
Bilimsel üretim süreçlerinde toplumsal cinsiyet, bilimsel üretkenlik, tanınırlık arasındaki ilişkiye yönelik mevcut literatür akademideki hiyerarşik yapılanmayı, bilimde tabakalaşmayı ve eşitsizlik biçimlerini tartışmaya açmaktadır. Bilimsel üretim süreçleri farklı eşitsizlik formlarını içermekte ve yeniden üretici mekanizmalar ile devamlılığını mümkün kılmaktadır. Bilimsel problemin tanımlanma sürecinin aktif ve sürekli öznelerinin kimler olduğu ve kimlerin temsiliyetinin bu süreçte varlığını tesis etmekte...
Akademik danışmanlık uygulamasının değerlendirilmesi
Çapa Aydın, Yeşim; Güneri, Oya; Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda (2016-04-24)
Akademik Kendini Toparlama Gücünün Akademik Erteleme Davranışı Üzerinde Etkisi
Demir, Eyüp; Kaya, Özgür Salih (2018-04-27)
An investigation about sense of inclusion of nature and environmental motive concern for middle school students: a case of refugees and native students.
Bülbül, Ayşenur; Şahin, Elvan; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2020)
Environmental problems are one of the most important problems that humanity faced. To address these problems, it is important to assess human-nature relationships and to understand the degree of people’s sense of inclusion with nature and what motivates individuals to concern about and protect the environment.This study aimed to investigate middle school students’ sense of inclusion of nature (i.e., to what extent they feel connected to nature), and to assess their environmental motive concerns (i.e., conce...
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Akademik Yükseltmeler ve Bilimsel Atıf Tarama Dizinleri,” Bilim ve Ütopya, pp. 45–45, 2004, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71568.