APADetect: Alternatif Poliadenilasyon Tespiti

2016-12-21
Tuncer, Taner
Akman Tuncer, Hesna Begüm
Başvuru konusu buluş; biyoenformatik, medikal, onkoloji, tıp, biyolojik bilimler alanında mRNA poliadenilasyona bağlı uzama ve/veya kısalmalarında mikroçip anlatım verilerinin analiz edilmesine yönelik bir yöntem ile ilgilidir.

Suggestions

Kısmi görme engelliler için oyun tabanlı göz hareketleri eğitim sistemi.
Dönmez, Mehmet; Çağıltay, Kürşat (Türk Patent Enstitüsü, 2015-9-21)
Başvuru konusu buluş; kısmi görme engelli kişilerin görme yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik, göz hareketlerini takip temelli bilişim teknolojileri destekli görme yetisinin eğitim sürecinde elde ettiği gelişimin ölçüldüğü kısmi görme engelliler için oyun tabanlı göz hareketleri eğitim sistemi ile ilgilidir.
METAL NANOTEL KAPLAMALI ISITILABİLİR KUMAŞ
Ünalan, Hüsnü Emrah; Doğanay, Doğa (Türk Patent Enstitüsü, 2017-12-21)
Başvuru konusu buluş; kumaşların nefes almasına izin veren, esnekliğini bozmayan ve kullanım alanlarını kısıtlamayan gümüş nanotellerle daldırmalı kaplama yöntemiyle kumaşlar üzerinde üç boyutlu bir kaplama elde edilmesi ve bu kaplamaların uygulanan voltaj ile ısıtılabilmesi ile ilgilidir.
Ürün Tasarımı Stüdyo Eğitimi: Kuşak Teorileri Ve Değişim Üzerine Bir Araştırma
Ercömert, Çisem; Güneş, Serkan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Kuşak kavramı; ortak bir doğum tarihi aralığını paylaşan, buna bağlı olarak aynı tarihsel, sosyal ve kültürel olaylardan etkilenen, bu sayede ortak deneyimler ile benzer düşünce ve davranış biçimlerine, benzer değer yargıları ve tutumlara sahip olan bireylerden oluşan bir grubu tanım lamaktadır. Günümüzde sessiz kuşak, bebek patlaması kuşağı, X, Y ve Z kuşakları olmak üzere beş farklı kuşaktan bahsetmek mümkündür ve her bir kuşak iş, aile ve eğitim ile ilgili konularda farklı eğilimler göstermektedir. D...
Kırda Bir Modernleşme Projesi Olarak Köy Enstitüleri: Aksu ve Gönen Örnekleri Üzerinden Yeni Bir Anlamlandırma Denemesi
Çetin, Sıdıka ; Kahya, Ahmet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-6-15)
Köy Enstitüleri; temelde Erken Cumhuriyet Dönemi’nin teknik ve ekonomik yetersizliklerle dolu koşulları içinde, köylerde eğitim ve öğretim işlerini görecek ve sağlık, tarım gibi konularda köylüye öncülük edecek, kendisi de köylü olan öğretmenler yetiştirme amacıyla kurulmuş özgün eğitim kurumlarıdır. Toplam nüfusun % 83,4’ünün kırsal bölgelerde yaşadığı ve bunların büyük bir çoğunluğunun da eğitimden yoksun olduğu ülkemiz koşullarında Köy Enstitüleri, dönemin eğitim faaliyetleri içinde ayrıcalıklı bir konum...
Mutfak Sohbetleri: Kullanıcıların Mutfak Nesneleriyle Olan Etkileşimini Anlamlandırmak Üzerine Bir Çalışma
Uyanık, Oben Sena; Merzali Çelikoğlu, Özge (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Nesneler; zamanın olağan akışında, karşılaştıkları insanlara dair birçok anlamı barındırarak dış dünyada var olurlar. Gündelik hayatta karşılaştığımız nesneler üzerinden kültürlere, kullanıcılarının davranışlarına, kimliklerine, tutumlarına ve duygularına bakmak mümkündür. Mutfak ev içi gündelik pratiklerin yoğun yaşandığı, çok çeşitli nesne kullanımlarını barındırması sebebiyle nesnelerin anlamlarına erişebilmek adına potansiyelli bir faaliyet alanıdır. Karşılıklı mutfaklardan gerçekleştirilen sohbetler, a...
Citation Formats
T. Tuncer and H. B. Akman Tuncer, “APADetect: Alternatif Poliadenilasyon Tespiti,” 00, 2016.