Mutfak Sohbetleri: Kullanıcıların Mutfak Nesneleriyle Olan Etkileşimini Anlamlandırmak Üzerine Bir Çalışma

2022
Uyanık, Oben Sena
Merzali Çelikoğlu, Özge
Nesneler; zamanın olağan akışında, karşılaştıkları insanlara dair birçok anlamı barındırarak dış dünyada var olurlar. Gündelik hayatta karşılaştığımız nesneler üzerinden kültürlere, kullanıcılarının davranışlarına, kimliklerine, tutumlarına ve duygularına bakmak mümkündür. Mutfak ev içi gündelik pratiklerin yoğun yaşandığı, çok çeşitli nesne kullanımlarını barındırması sebebiyle nesnelerin anlamlarına erişebilmek adına potansiyelli bir faaliyet alanıdır. Karşılıklı mutfaklardan gerçekleştirilen sohbetler, araştırmanın odağına yerleştirilerek, kullanıcılar ve nesnelerle olan etkileşim çok yönlü ele alınmış ve farklı anlamların ortaya çıktığı görülmüştür. Bu araştırma kapsamında mutfak nesnelerinin kullanıcıları tarafından nasıl algılandığını, kullanıcı anlatıları üzerinden dil odaklı ele alınmış olup, kullanımına dair anlayışları ise pratik/işleyiş odaklı irdelenmiştir. Araştırmanın amacı mutfak sınırları içerisindeki kullanıcıların nesneleri nasıl anlamlandırdığını ve nesnelerle kurduğu ilişkileri anlatılar üzerinden analiz etmektir.

Suggestions

Orta sınıflarda yeme-içme (gıda) tüketimi ve beğenisi: Ankara örneği
Karademir Hazır, Irmak; Yalvaç, Simay(2016-12-31)
Günümüzde; bireylerin farklı alanlardaki tüketim aktivitelerinin, günlük yaşam pratiklerinde daha belirgin bir rol oynamaya başladığı düşünülmektedir (Bocock, 1993; Smart, 2010). Öyle ki, tüketim pratiklerindeki dinamikler; bireylerin kimlik, sosyal statü ve sınıf gibi önemli kavramların inşasında etkin hale gelmiştir (Bourdieu,1984; Sassatelli,2007). Bu proje, daha spesifik olarak, gıda tüketimine odaklanmaktadır. Temel hedeflerden biri Türkiye’de orta sınıfın farklı gıda tüketimi pratiklerinin, sınıf kült...
Utilization of dense depth information for monoview object detection and instance segmentation
Çakırgöz, Çağlayan Can; Alatan, Abdullah Aydın; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-5-10)
Object detection aims for detecting objects of certain classes in an image by bounding them in rectangular boxes whereas instance segmentation tries to detect objects in pixel level. Deep learning techniques, which have shown great improvements over the last decade, are utilized in these topics as well, and a significant success is achieved against the traditional methods. Similar improvements can be observed in dense depth estimation which deals with deducing dense information of a scene from a single imag...
Kırda Bir Modernleşme Projesi Olarak Köy Enstitüleri: Aksu ve Gönen Örnekleri Üzerinden Yeni Bir Anlamlandırma Denemesi
Çetin, Sıdıka ; Kahya, Ahmet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-6-15)
Köy Enstitüleri; temelde Erken Cumhuriyet Dönemi’nin teknik ve ekonomik yetersizliklerle dolu koşulları içinde, köylerde eğitim ve öğretim işlerini görecek ve sağlık, tarım gibi konularda köylüye öncülük edecek, kendisi de köylü olan öğretmenler yetiştirme amacıyla kurulmuş özgün eğitim kurumlarıdır. Toplam nüfusun % 83,4’ünün kırsal bölgelerde yaşadığı ve bunların büyük bir çoğunluğunun da eğitimden yoksun olduğu ülkemiz koşullarında Köy Enstitüleri, dönemin eğitim faaliyetleri içinde ayrıcalıklı bir konum...
METAL NANOTEL KAPLAMALI ISITILABİLİR KUMAŞ
Ünalan, Hüsnü Emrah; Doğanay, Doğa (Türk Patent Enstitüsü, 2017-12-21)
Başvuru konusu buluş; kumaşların nefes almasına izin veren, esnekliğini bozmayan ve kullanım alanlarını kısıtlamayan gümüş nanotellerle daldırmalı kaplama yöntemiyle kumaşlar üzerinde üç boyutlu bir kaplama elde edilmesi ve bu kaplamaların uygulanan voltaj ile ısıtılabilmesi ile ilgilidir.
1980 Sonrası Feminist Hareketin Kimlik Talebi
Mücen, Barış(2015-12-31)
Ektedir
Citation Formats
O. S. Uyanık and Ö. Merzali Çelikoğlu, “Mutfak Sohbetleri: Kullanıcıların Mutfak Nesneleriyle Olan Etkileşimini Anlamlandırmak Üzerine Bir Çalışma,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2022, p. 30, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2022/.