METAL NANOTEL KAPLAMALI ISITILABİLİR KUMAŞ

2017-12-21
Başvuru konusu buluş; kumaşların nefes almasına izin veren, esnekliğini bozmayan ve kullanım alanlarını kısıtlamayan gümüş nanotellerle daldırmalı kaplama yöntemiyle kumaşlar üzerinde üç boyutlu bir kaplama elde edilmesi ve bu kaplamaların uygulanan voltaj ile ısıtılabilmesi ile ilgilidir.

Suggestions

Kısmi görme engelliler için oyun tabanlı göz hareketleri eğitim sistemi.
Dönmez, Mehmet; Çağıltay, Kürşat (Türk Patent Enstitüsü, 2015-9-21)
Başvuru konusu buluş; kısmi görme engelli kişilerin görme yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik, göz hareketlerini takip temelli bilişim teknolojileri destekli görme yetisinin eğitim sürecinde elde ettiği gelişimin ölçüldüğü kısmi görme engelliler için oyun tabanlı göz hareketleri eğitim sistemi ile ilgilidir.
APADetect: Alternatif Poliadenilasyon Tespiti
Tuncer, Taner; Akman Tuncer, Hesna Begüm (Türk Patent Enstitüsü, 2016-12-21)
Başvuru konusu buluş; biyoenformatik, medikal, onkoloji, tıp, biyolojik bilimler alanında mRNA poliadenilasyona bağlı uzama ve/veya kısalmalarında mikroçip anlatım verilerinin analiz edilmesine yönelik bir yöntem ile ilgilidir.
Ürün Tasarımı Stüdyo Eğitimi: Kuşak Teorileri Ve Değişim Üzerine Bir Araştırma
Ercömert, Çisem; Güneş, Serkan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Kuşak kavramı; ortak bir doğum tarihi aralığını paylaşan, buna bağlı olarak aynı tarihsel, sosyal ve kültürel olaylardan etkilenen, bu sayede ortak deneyimler ile benzer düşünce ve davranış biçimlerine, benzer değer yargıları ve tutumlara sahip olan bireylerden oluşan bir grubu tanım lamaktadır. Günümüzde sessiz kuşak, bebek patlaması kuşağı, X, Y ve Z kuşakları olmak üzere beş farklı kuşaktan bahsetmek mümkündür ve her bir kuşak iş, aile ve eğitim ile ilgili konularda farklı eğilimler göstermektedir. D...
Orta sınıflarda yeme-içme (gıda) tüketimi ve beğenisi: Ankara örneği
Karademir Hazır, Irmak; Yalvaç, Simay(2016-12-31)
Günümüzde; bireylerin farklı alanlardaki tüketim aktivitelerinin, günlük yaşam pratiklerinde daha belirgin bir rol oynamaya başladığı düşünülmektedir (Bocock, 1993; Smart, 2010). Öyle ki, tüketim pratiklerindeki dinamikler; bireylerin kimlik, sosyal statü ve sınıf gibi önemli kavramların inşasında etkin hale gelmiştir (Bourdieu,1984; Sassatelli,2007). Bu proje, daha spesifik olarak, gıda tüketimine odaklanmaktadır. Temel hedeflerden biri Türkiye’de orta sınıfın farklı gıda tüketimi pratiklerinin, sınıf kült...
Osteoporotik insan ve hayvan kemiklerinde malzeme özelliklerinin mekanik ve ultrasonik yöntemlerle araştırılması
Günel, Uğur; Yeni, N. Yener; Turan, Belma; Delilbaşı, Ertan; Akkaş, Nuri(1995)
Bu çalışma iki ana bölümden oluşmuştur. Birinci bölümün amacı, heparin, kalsitonin ve tamoksifenin osteoporoz başlangıcı ve gelişimindeki etkisini biyomekanik yöntemlerle araştırmak ve böylece bu ilaçların klinik kullanımına yardımcı olmaktır. Çalışmanın kontrollü deneysel bu kısmı için 32 dişi beyaz Yeni Zelanda tavşanı kullanılmıştır. Femur, humerus ve tibia kemiklerine bütün olarak üç-noktalı eğilme testleri uygulanırken aynı örneklerin proksimal uçlarına basınç testleri uygulanmıştır. Tavşan kemikleri s...
Citation Formats
H. E. Ünalan and D. Doğanay, “METAL NANOTEL KAPLAMALI ISITILABİLİR KUMAŞ,” 00, 2017.