Yüksek Binalar Taşıyıcı Sistem ve Aerodinamik Form

2010-01-01

Suggestions

The Role of Aerodynamic Modifications in the Form of Tall Buildings Against Wind Excitation
Ilgın, H. Emre ; Günel, Mehmet Halis (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2007-6-01)
Modern tall buildings go higher and higher with the advances in structural design and high strength materials. However, every advance in height comes with a new difficulty. Efficient structural systems, high strength materials, and increased height, result with decrease in building weight and damping, and increase in slenderness. On the other hand, as the height and slenderness increase, buildings suffer from increased flexibility, which has negative effects in wind loading. Flexible structures are affected...
Yüksek Hidrostatik Basınç Prosesinin (yhb) Nar Suyunun Kalite Faktörleri Ve Raf Ömrü Üzerine Etkisi
Alpas, Hami(2012-12-31)
Tüketicilerin ısısal olmayan gıda işleme teknolojileri ve bu yolla üretilen ürünlere olan ilgilerinin artmasıyla Yüksek Hidrostatik Basınç (YHB) uygulanmış gıdaların sayısı tüm dünyada hızla artmaktadır. YHB yüksek kalitede, taze ürün karakteristiğinde, mikrobiyel açıdan güvenli ve uzun raf ömrüne sahip ürünlerin üretiminde öne çıkmaktadır. Bu gıdalar arasında, dış etkenlerden oldukça hızlı etkilenen meyve suları özellikle ilgi çekmektedir; ancak bu konu ile ilgili farklı kalite parametreleri ve raf ömrü ü...
Yüksek Hidrostatik Basınç Uygulamaları Doğrular yanlışlar efsaneler
Alpas, Hami (null; 2015-11-15)
Yüksek Binalar, 30 Ekim 2020 Mw 6.6 Sisam Adası (İzmir-Seferihisar Açıkları) Depremi Sismik ve Yapısal Hasara İlişkin Saha Gözlemleri
Çelik, Ozan Cem (2020-11-01)
Space Efficiency In High-Rise Office Buildings
Sev, Ayşin; Özgen, Aydan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009-12-15)
Yüksek ofis binalarında çalışma alanına olan talep ekonomik, sosyal ve politik faktörlere bağlı olarak değişkenlik göstermekte, dolayısıyla ülkeden ülkeye ofis yapılarının kullanım alanı etkinliğinde önemli farklılıklar olabilmektedir. Bu çalışmanın amacı dünyada ve Türkiye’de yapılan yüksek ofis binalarını, kullanım alanı etkinliğini etkileyen faktörler açısından inceleyerek, benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır. Bu doğrultuda dünyanın ve Türkiye’nin, yapımı tamamlanmış olan en yüksek on ofis binası...
Citation Formats
M. H. Günel, Yüksek Binalar Taşıyıcı Sistem ve Aerodinamik Form. 2010.