Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Kitabı Ölçme Değerlendirme Uzmanı

2014-01-01
TARMAN, BÜLENT
ACUN, İSMAİL
YILDIZ, Abdullah
KANLI, Yıldız
Taneri, Pervin Oya

Suggestions

Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Programının Değerlendirilmesi
Taneri, Pervin Oya (null; 2012-05-08)
Ortaöğretim İngilizce 9 Sınıf Workbook Power Up
ŞEN, MÜMİN; Şen, Hülya; AKÇAY, ÖZLEM; İnan, Yunus; El, Erden (Milli Eğitim Bakanlığı, 2015-01-01)
Ortaöğretim Kurumları Bileşenlerinin Öğrencilere Getirilen Kılık Kıyafet Serbestliği Hakkındaki Görüşleri
Taneri, Pervin Oya (2013-05-17)
Okullardaki kılık kıyafet yönetmelikleri tüm dünyada halen çok tartışılan ve henüz üzerinde uzlaşmaya varılamayan konulardan biridir. Pek çok araştırmada yetişkinlerin (öğretmen, veli, okul yöneticisi) görüşlerine yer verilirken, öğrencilerin bakış açısının göz ardı edildiği fark edilmiştir. Bu araştırmanın amacı, ilk ve orta dereceli okullarda üniforma giyme zorunluluğunun 2012 yılında bir yönetmelikle kaldırılması sonrasında, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin duygu ve düşüncelerini ortay...
Ortaöğretim Öğrencilerinin ve matematik Öğretmen Adaylarının Olasılık Kavramları ile ilgili Başarılarının İncelenmesi
Bulut, Safure (2003-01-01)
Bu çalışmanın amacı Ankara'da bulunan üç üniversitedeki Ortaöğretim Matematik Eğitimi Programlarındakayıtlı olan 4. sınıfmatematik öğretmen adaylarının olasılık başarısını, olasılığa ve matematiğe yönelik tutumlarını einsiyete göre incelemektir. Hipotezler Mann-Whitney U testi veya Pearson korelasyonu kullanılarak test edilmiştir. Analizler sonucunda, matematik öğretmen adaylarının olasılık başarı ortalamaları arasında istatistikselolarak erkekler lehine anlamlı bir fark bulunmuş iken, matematik dersine yön...
Investigation of secondary school students' performance on proof and attitude towards proof in geometry
Çiçek, İbrahim; Bulut, Safure; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2004)
The purpose of the study was to investigate secondary school students̕ performance on proof and attitude towards proof in geometry. The research was conducted on 367 10th grade students. The numbers of subjects were 94, 96, 90 and 87 from General High Schools (GHS), Anatolian High Schools (AHS), Science High Schools (SHS) and Private High Schools (PHS) respectively. The number of girls and boys were 142 and 225 respectively. To obtain the data of this study, the following measuring instruments were utilized...
Citation Formats
B. TARMAN, İ. ACUN, A. YILDIZ, Y. KANLI, and P. O. Taneri, Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Kitabı Ölçme Değerlendirme Uzmanı. 2014.