Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Kitabı Ölçme Değerlendirme Uzmanı

2014-01-01
TARMAN, BÜLENT
ACUN, İSMAİL
YILDIZ, Abdullah
KANLI, Yıldız
Taneri, Pervin Oya

Suggestions

Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Programının Değerlendirilmesi
Taneri, Pervin Oya (null; 2012-05-08)
Ortaöğretim Tasarım Eğitiminde Yaratıcılığın Desteklenmesi: İşlev Odaklı Sayısal Tasarım Platformu Önerisi
İrkin Gündüz, Nilay; Akbulut, Dilek (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Tasarlama, süreklilik arz eden, teknolojiyi ve yaratıcılığı içeren bir dönüşüm ve değişim sürecidir. Yaratıcılığı ve değişen teknolojiyi eğitim sistemine entegre etmek ve erişilebilir kılmak, bir zorunluluk haline gelmektedir. Orta öğretim seviyesinde yürütülen Teknoloji ve Tasarım dersinde de öğrencilerin tasarım problemlerinden hareketle özgün ürün üretmeleri ve düşüncelerini somutlaştırmaları beklenmektedir. Rutin tasarım eyleminde herhangi bir problem, defalarca aynı örnekler üzerinden çözülür. Ancak ru...
Ortaöğretim İngilizce 9 Sınıf Workbook Power Up
ŞEN, MÜMİN; Şen, Hülya; AKÇAY, ÖZLEM; İnan, Yunus; El, Erden (Milli Eğitim Bakanlığı, 2015-01-01)
Ortaöğretim Kurumları Bileşenlerinin Öğrencilere Getirilen Kılık Kıyafet Serbestliği Hakkındaki Görüşleri
Taneri, Pervin Oya (2013-05-17)
Okullardaki kılık kıyafet yönetmelikleri tüm dünyada halen çok tartışılan ve henüz üzerinde uzlaşmaya varılamayan konulardan biridir. Pek çok araştırmada yetişkinlerin (öğretmen, veli, okul yöneticisi) görüşlerine yer verilirken, öğrencilerin bakış açısının göz ardı edildiği fark edilmiştir. Bu araştırmanın amacı, ilk ve orta dereceli okullarda üniforma giyme zorunluluğunun 2012 yılında bir yönetmelikle kaldırılması sonrasında, öğrencilerin, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin duygu ve düşüncelerini ortay...
Ortaöğretim Öğrencilerinin ve matematik Öğretmen Adaylarının Olasılık Kavramları ile ilgili Başarılarının İncelenmesi
Bulut, Safure (2003-01-01)
Bu çalışmanın amacı Ankara'da bulunan üç üniversitedeki Ortaöğretim Matematik Eğitimi Programlarındakayıtlı olan 4. sınıfmatematik öğretmen adaylarının olasılık başarısını, olasılığa ve matematiğe yönelik tutumlarını einsiyete göre incelemektir. Hipotezler Mann-Whitney U testi veya Pearson korelasyonu kullanılarak test edilmiştir. Analizler sonucunda, matematik öğretmen adaylarının olasılık başarı ortalamaları arasında istatistikselolarak erkekler lehine anlamlı bir fark bulunmuş iken, matematik dersine yön...
Citation Formats
B. TARMAN, İ. ACUN, A. YILDIZ, Y. KANLI, and P. O. Taneri, Ortaöğretim Demokrasi ve İnsan Hakları Kitabı Ölçme Değerlendirme Uzmanı. 2014.