Kaya Mekaniği-İlkeleri Uygulamaları

2006-09-01

Suggestions

Kaya Dolgu Malzemelerin Mukavemet ve Rijitlik Özelliklerinin Büyük Ölçekli Direkt Kesme Deneyleriyle Belirlenmesi
Yunatçı, A. Anıl; Bilge, Habib Tolga; Doğan, Yalın Umur; Çetin, Kemal Önder (2022-09-29)
Probabilistic modeling of failure in rock slopes
Fadlelmula Fadlelseed, Mohamed Mohieldin; Karpuz, Celal; Department of Mining Engineering (2007)
This study presents the results of probabilistic modeling of plane and wedge types of slope failures, based on the ”Advance First Order Second Moment (AFOSM)” reliability method. In both of those failure types, two different failure criteria namely, Coulomb linear and Barton Bandis non-linear failure criteria are utilized in the development of the probabilistic models. Due to the iterative nature of the AFOSM method, analyzing spreadsheets have been developed in order to carry out the computations. The deve...
Kaya Dolgu Barajların Emniyet Tetkikleri İçin Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi
Yanmaz, Ali Melih(2012-12-31)
Kapsam Bu proje kapsamında Türkiye'deki değişik yükseklikte kaya dolgu barajlar, yapısal ve mevcut ise ölçüm sistemleri bakımından incelenecektir. Proje kapsamında elde edilen veriler ışığında ülkemiz koşullarında kullanıma uygun bir karar destek sistemi geliştirilecektir. Bu çalışma, Araş. Gör. Onur Arı'nın doktora tez çalışması kapsamında yürütülecektir. Yöntem • Ülkemizdeki 15-20 yaşın üzerindeki kaya dolgu barajların yapısal olarak incelenmesi, fark edilen sorunların ve eksiklerin görsel olarak sa...
Kaya Şev Duraylılığının Farklı Deterministik ve Olasılıksal Yöntemlerle Değerlendirilmesi: Batı Karadeniz Örneği
Ersöz, Timur; Topal, Tamer (null; 2019-02-01)
Yol yarmalarının şev duraylılığı geometrik değişiklikler, süreksizlik açıklıklarının genişlemesi, kazı, ayrışma ve gerilme azalımı gibi örselenmelerden etkilenmektedir. Bu örselenmeler göz önüne alınmadan yapılan hatalı tasarımlar bir kazaya sebebiyet verebilir. Kaya şevlerin duraylılığını değerlendirmek için deterministik ve olasılıksal yöntemler kullanılabilir. Deterministik yöntemler şev duraylılığını küçük hesaplamalarla bulabilmekte ve güvenlik katsayısını doğrudan hesaplayabilmektedir. Olasılık...
Zemin Etüdü El Kitabı
Laman, Mustafa; Tan, Özcan; İkizler, Sabriye Banu; Huvaj Sarıhan, Nejan; Sağlam, Selman; Dadaşbilge, Ozan; Darı, Levent; Bildirici Suna, Ayşegül; Karaçöl Özgür, Özge (TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, 2016-01-01)
Citation Formats
C. Karpuz, Kaya Mekaniği-İlkeleri Uygulamaları. 2006.