Kaya Dolgu Malzemelerin Mukavemet ve Rijitlik Özelliklerinin Büyük Ölçekli Direkt Kesme Deneyleriyle Belirlenmesi

2022-09-29
Yunatçı, A. Anıl
Bilge, Habib Tolga
Doğan, Yalın Umur
Çetin, Kemal Önder
Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 18. Ulusal Konferansı

Suggestions

Kaya Dolgu Barajların Emniyet Tetkikleri İçin Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi
Yanmaz, Ali Melih(2012-12-31)
Kapsam Bu proje kapsamında Türkiye'deki değişik yükseklikte kaya dolgu barajlar, yapısal ve mevcut ise ölçüm sistemleri bakımından incelenecektir. Proje kapsamında elde edilen veriler ışığında ülkemiz koşullarında kullanıma uygun bir karar destek sistemi geliştirilecektir. Bu çalışma, Araş. Gör. Onur Arı'nın doktora tez çalışması kapsamında yürütülecektir. Yöntem • Ülkemizdeki 15-20 yaşın üzerindeki kaya dolgu barajların yapısal olarak incelenmesi, fark edilen sorunların ve eksiklerin görsel olarak sa...
Kaya Mekaniği-İlkeleri Uygulamaları
Karpuz, Celal (TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yayınları, 2006-09-01)
Kaya Şev Duraylılığının Farklı Deterministik ve Olasılıksal Yöntemlerle Değerlendirilmesi: Batı Karadeniz Örneği
Ersöz, Timur; Topal, Tamer (null; 2019-02-01)
Yol yarmalarının şev duraylılığı geometrik değişiklikler, süreksizlik açıklıklarının genişlemesi, kazı, ayrışma ve gerilme azalımı gibi örselenmelerden etkilenmektedir. Bu örselenmeler göz önüne alınmadan yapılan hatalı tasarımlar bir kazaya sebebiyet verebilir. Kaya şevlerin duraylılığını değerlendirmek için deterministik ve olasılıksal yöntemler kullanılabilir. Deterministik yöntemler şev duraylılığını küçük hesaplamalarla bulabilmekte ve güvenlik katsayısını doğrudan hesaplayabilmektedir. Olasılık...
Antalya Traverten Zeminlerinin Ve Falezlerinin Jeolojik/jeoteknik Karakterizasyonunun Yapılması Ve Stabilite Problemlerinin Sayısal Modelleme İle İncelenmesi
Akgün, Haluk(2009-12-31)
Bu projenin amacı; Antalya traverten zeminlerinin jeoteknik parametrelerini arazi ve laboratuvar çalışmalarıyla belirlemek, kaya kütleleri davranışlarını incelemek, elde edilecek jeoteknik parametrelerin kullanıldığı sayısal modellemeler yardımı ile bu bilgileri doğrulamak, elde edilen bilgilerden oluşacak bir veri tabanı oluşturarak bölgede hızla devam eden yapılaşma için uygun yer seçimi/karstik zemin iyileştirme önerileri sunmak ve falezlerin şev duraylılığını incelemektir. Bu proje ile, Antalya Büyükşeh...
Laboratory investigation of shear behavior of rock discontinuities based on shear rate, size and roughness characteristics
İşleyen, Ergin; Düzgün, H. Şebnem; Department of Mining Engineering (2017)
Rock mass characteristics are significantly influenced by the presence of discontinuities. In order to develop safe rock engineering designs, factors affecting shear behavior of rock discontinuities should be carefully analyzed. In this study, effects of shear rate, sample size, roughness characteristics and co-dependency of these effects are investigated on rock discontinuity sample replicas. 3D models of the rock discontinuities are generated with close-range digital photogrammetry. Then, discontinuity mo...
Citation Formats
A. A. Yunatçı, H. T. Bilge, Y. U. Doğan, and K. Ö. Çetin, “Kaya Dolgu Malzemelerin Mukavemet ve Rijitlik Özelliklerinin Büyük Ölçekli Direkt Kesme Deneyleriyle Belirlenmesi,” presented at the Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği 18. Ulusal Konferansı, Kayseri, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/100786.