Sürdürülebilir bir Toplum ve YaıÇevre Tasarımı için bir Strateji Seçenekleri Yelpazesi Oluşturmak

2017-01-01

Suggestions

Sürdürülebilir Yaşam İçin STEM Odaklı Çözümler
KELEŞ, ÖZGÜL; Karahan, Engin; CANBAZOĞLU BİLİCİ, SEDEF (2018-07-06)
Sürdürülebilir Koruma için Değişimi Anlamak ve Yönetmek: Karmaşık Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Olarak Gölyazı (Apolyont) / Bursa Örneği
Okumuş, Gökhan; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz (2018-12-31)
Kültürel peyzajlar, toplumların ve yerleşimlerin zaman ve mekân içindeki gelişimlerine ve değişimlerine tanıklık eden, fiziksel ve doğal bileşenlerin karmaşık ilişkileri tarafından biçimlendirilmiş, kültürel ve toplumsal değerler kazanmış alanlardır (Madran ve Özgönül, 2005). Bu alanlardan tarihsel süreçte sosyo-kültürel, ekonomik ve fiziksel ilişkilere dair bilgi edinilebildiği gibi yine tarihsel bağlamda mekânsal, çevresel ve biçimsel değişimler hakkında da bilgi sahibi olunabilir. Özellikle hızlı kentleş...
Assessment of recently developed inner city neighborhoods according to sustainable urban planning and design criteria: the case of Çukurambar
Köken, Kayhan; Şenyel Kürkçüoğlu, M. Anıl.; Urban Design in City and Regional Planning Department (2019)
The world population is increasing rapidly while the most significant effects can be observed in cities. Environmental, economic and social problems are increasing continuously along with this urban growth. Classical urban planning and design approaches are no longer sufficient to address these problems. Thus, more sustainable methods are being developed to solve them. Sustainable development concept addressing current environmental, economic and social issues are on the agenda of Turkey, similar to the wor...
Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi İçin Biyosfer Rezervleri Camili de Yaşam
Teksöz, Gaye (UNESCO, 2014-01-01)
Water Resources Assessment of Northern Cyprus for a Sustainable Management
Hilal, Adnan Yaser Adnan; Bozkaya Schrotter, Bengü; Akıntuğ, Bertuğ; Sustainable Environment and Energy Systems (2021-2-11)
Increasing world population and industrialisation lead to a rapid rise in water consumption and demand. As a result, both surface and sub-surface water resources were overexploited in most parts of the world, including Northern Cyprus in the Eastern Mediterranean region over the past years. In this study, the spatial distribution and temporal variation of daily, monthly, seasonal and yearly rainfall patterns in Northern Cyprus are analysed using Concentration Index, Precipitation Concentration Index, Season...
Citation Formats
A. Ataöv Demirkan, Sürdürülebilir bir Toplum ve YaıÇevre Tasarımı için bir Strateji Seçenekleri Yelpazesi Oluşturmak. 2017.