Üniversitemizde Yeni Açılımlar İçin Düşünceler

2001-01-01

Suggestions

Üniversitenin Sorunları
Keskinok, Hüseyin Çağatay; Güyagüler, Tevfik (ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği, 1998-07-01)
Burnout as a predictor of senior students' mindfulness
Yıldız Akyol, Elvan; Demir, Ayhan Gürbüz; Department of Educational Sciences (2016)
The present study was aimed at investigating to what extent mindfulness of senior students was predicted by their burnout levels. 449 senior students (349 female, 100 male) studying at the Education Faculty of Middle East Technical University (215 students) and Gazi University (234 students) participated in this study. Participants were chosen by convenience sampling method. The data was collected through a demographic data form, Mindfulness Attention Awareness Scale and Maslach Burnout Inventory-Student Sc...
Üniversitede alan çalışmaları: Karadeniz ve Orta Asya ülkeleri araştırma merkezi örneği
Ergun Özbolat, Ayça (Nobel Yayın Dağıtım, 2009-07-01)
Üniversite Öğrencilerinin Gönüllülük Farkındalığının Belirlenmesi.
Koçak, Mehmet Settar(2012-12-31)
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin gönüllülük farkındalığının belirlenmesi ve artırılmasıdır. Projenin örneklemini, Ankara’daki özel ve devlet üniversitelerde bulunan öğrenciler oluşturmaktadır. Geliştirilecek olan anketle, üniversite öğrencilerinin gönüllülük bilinç düzeyleri belirlenecektir. Aynı zamanda, gönüllülük bilincinin artırılması için seminerler ve çalıştaylar düzenlenmesi planlanmaktadır. Proje sonunda elde edilecek bulgular ve proje kapsamında yürütülecek olan seminerler vasıtasıyla ...
Üniversite son sınıf öğrencileri ve yeni mezunların iş araştırma stratejileri
Baş, Türker (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011-12-1)
Bu çalışmada, Türkçe yazında oldukça az araştırılan konulardan birisi olan iş araştırma süreci ile bu süreçte kullanılan bilgi kaynakları ve söz konusu kaynakların kullanım yoğunluğu incelenmiştir. Bu çerçevede kapsamlı odak grubu çalışmaları sonucunda oluşturulan soru formları, iş araştırma sürecinin hazırlık aşamasında olduğu değerlendirilen üniversite son sınıf öğrencileri ile üniversiteden 1-3 yıl önce mezun olan ve aktif olarak iş arayan yüksek lisans öğrencilerinden oluşan 188.523 kişilik bir örneklem...
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Üniversitemizde Yeni Açılımlar İçin Düşünceler,” ODTÜ’lü Dergisi, pp. 30–31, 2001, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73021.