Türkiye de Müzik Üretimi

2002-10-01

Suggestions

Türkiye de Beton Yol Potansiyeli Göstergeleri
Tüydeş Yaman, Hediye (2014-01-01)
Türkiye de Biyolojik Çeşitliliğin Sürdürülebilir Korunması
Kaya, Zeki (2015-05-23)
Türkiye de Baraj Mühendisliği Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme
Çalamak, Melih; Arıcı, Yalın; Yanmaz, Ali Melih (2013-12-08)
Türkiye de Okul Müdürlerinin Sosyal Adalet Rolleri
Kondakçı, Yaşar; Zayim Kurtay, Merve; Şenay, Hanife Hilal (null; 2016-11-01)
Parsoncu yapısal-işlevsel sosyolojinin eğitimle ilgili temel yargılarından biri, sosyolojik bir kurum olarak eğitimin bireylerin sosyal tabakalarda dikey hareketliğini sağlamanın temel aracı olduğudur. Aynı görüşe göre eğitim, sosyal tabakalar arasında geçişkenliği sağlamak suretiyle toplumda mutlak eşitliği yakalamanın da bir aracıdır. Yapısal-işlevsel sosyolojiye göre eğitim, toplumun her bireyine kendi bilgi, beceri, ihtiyaç ve yetenekleri doğrultusunda kendini geliştirmek için alternatifler sunar. Yine ...
Türkiye’de Ev İçi Üretim Değeri
Erdil, Erkan; Dayıoğlu Tayfur, Meltem (null, Türk-İş Araştırma Merkezi, 1997-01-01)
Citation Formats
B. Çakmur, “Türkiye de Müzik Üretimi,” Toplum ve Bilim, pp. 50–69, 2002, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85644.