Meksika da Neoliberal Kalkınma ve Planlama Modeli Kamu Özel Sektör Ortaklıkları

2007-12-15

Suggestions

Meksika da Tarım Politikaları ve Kırsal Mücadele Dinamikleri
Topal Yılmaz, Aylin (2014-08-01)
Meksika da Yerelleşme Politikaları Neoliberalizm ve Demokratikleşme Süreçlerinin Kesişimi
Topal Yılmaz, Aylin (2006-08-01)
Meksika'da Ve Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Ve Neolibeslim.
Yalman, Osman Galip(2009-12-31)
Meksika’da tarım politikaları ve kırsal mücadele dinamikleri
Topal Yılmaz, Aylin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-8)
Bu çalışma Meksika’da köylülüğün ve küçük üreticiliğin topraktan koparılma sürecini incelemeyi amaçlıyor. Çalışma, 1910 Devrimi’nden itibaren uygulanan tarımsal ve kırsal kalkınma politikalarına ilişkin bir dönemleme yaparken aynı zamanda bu politikaların çiftçi ve köylü mücadele dinamikleri üzerine etkilerini tartışıyor. Bugün kırsal bölgelerde yaşayan hane halkları göçmen havaleleri ve devletin nakit yardımları gibi dışarıdan gelecek gelir kaynaklarına bağımlı hale getirilirken, bu iki kaynağın yerini alm...
Drug-related violence in mexico: a case of failed state?
Dursun, Ayşegül; Aytekin, Attila E.; Department of Political Science and Public Administration (2020)
This thesis focuses on accelerating drug-related violence in Mexico since the early 2000s which has pushed Mexico into arguments around the concept of “failed state” which does not provide a sufficient basis for explaining the violence and security issues in Mexico. In this thesis, the term “failed state” has been described in order to reveal its origin, present critics on it and understand why Mexico has become a subject of this discourse by briefing Latin America history from colonial period to today in t...
Citation Formats
A. Topal Yılmaz, “Meksika da Neoliberal Kalkınma ve Planlama Modeli Kamu Özel Sektör Ortaklıkları,” presented at the TMOBB Sanayi Kongresi (2007), Turkey, 2007, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70557.