Kapsayıcı eğitimin hedefleri içeriği ve uygulamaya yansımaları

2019-01-01
Taneri, Pervin Oya
Altunoğlu, Asu
Sarı, Mediha
Turhan Türkkan, Buket
Baykara Özaydınlık, Kevser
Atmacaoğlu, Hasan
Uğur, Nevruz
Mastar Akduman, Nalan

Suggestions

Kapsayıcı eğitime yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması.
Taneri, Pervin Oya; Altunoğlu, Asu; Avcı, Esat; Aşiret, Semih (2020-12-28)
Kapsayıcı eğitim, eğitimin temel bir insan hakkı olduğu kabulünden yola çıkarak, hiçbir öğrencinin cinsiyet, engellilik, farklı bir ırk, din ya da etnik alt gruba mensup olmak, kent yoksulu olmak, cinsel yönelim ya da vatandaş olmamak (sığınmacı, mülteci, göçmen) gibi bir farklılığa ya da istisnai duruma dayalı olarak sistematik dışlanma pratiklerine maruz kalmaması için ortaya atılan bir kavramdır. Çoğunlukla, engellilere yönelik katılımın önündeki yasal ve fiziki engelleri kaldırmak olarak algılanan ve öğ...
Design and characterization of capsaicin loaded nanoemulsions
Akbaş, Elif; Öztop, Halil Mecit; Söyler, Ulviye Betül; Department of Food Engineering (2016)
In recent years, nanoemulsion based systems have been successfully used in food, medical and pharmaceutical applications as effective lipophilic carrier systems for nutraceuticals, drugs, antioxidants and antimicrobial agents. The primary active ingredient of chili pepper, capsaicin is a hydrophobic substance and was proved to be a compound showing good antimicrobial activity against various microorganisms. The aim of the proposed study was to prepare and characterize capsaicin loaded nanoemulsion systems. ...
Yapılandırmacı yaklaşıma dayalı öğretmen özyeterlik ölçeği
Tarkın, Ayşegül; Temli, Yeliz; Çapa Aydın, Yeşim; Uzuntiryaki, Esen (null; 2010-09-18)
Varieties of capitalism and national systems of innovation : a new perspective on the convergence debate
Karaoğuz, Hüseyin Emre; Özveren, Eyüp; Department of Science and Technology Policy Studies (2012)
The main objective of this thesis is to propose a new perspective in terms of the convergence debate as it is discussed in varieties-of-capitalism (VoC) literature. The initial configuration of VoC stance as well as a part of the literature foresees the convergence of hybrids to a liberal market economy. By revisiting the core arguments of national-systems-of-innovation approach as well as the elaborations of the various critiques of VoC stance, we will propose the opposite. If we are to take ‘innovation’ a...
Investigation of community of inquiry framework in regard to self-regulation, metacognition, and motivation
Kilis, Selcan; Yıldırım, Zahide; Department of Computer Education and Instructional Technology (2016)
With the prevalence of online learning, studies have also increased gradually. A more recent attempt is the development of Community of Inquiry framework developed by Garrison, Anderson and Archer in 2000. It explains educational experience with the intersection of three constructs: teaching presence, cognitive presence and social presence with the emphasis on creating a community and developing critical thinking skills by increasing collaboration to create effective online learning. Since it has not been k...
Citation Formats
P. O. Taneri et al., Kapsayıcı eğitimin hedefleri içeriği ve uygulamaya yansımaları. 2019, p. 92.