Binalar için Deprem Mühendisliği Temel İlkeler

2008-01-01
Canbay, Erdem
Gülkan, Hakkı Polat
Yakut, Ahmet
Tankut, Tuğrul
Özcebe, Güney
Sucuoğlu, Haluk
Akkar, Dede Sinan
Ersoy, Uğur
Bakır, Bahadır Sadık
Yılmaz, Mustafa Tolga
Akyüz, Uğurhan
Citation Formats
E. Canbay et al., Binalar için Deprem Mühendisliği Temel İlkeler. 2008.