Binalar için Deprem Mühendisliği Temel İlkeler

2008-01-01

Suggestions

Binalarda Güneş Kontrol Yöntemlerinin Optimizasyon Temelli Performans Değerlendirilmesi
Gürsel Dino, İpek (2017-01-01)
Bu çalışmada, binalarda farklı güneş kontrol yöntemlerinin karşıtlaştırmalı analizini, bir genetik optimizasyon algoritması ile destekleyen bir tasarım aracı ve yöntem, önerilmektedir. Çalışmada ilk olarak farklı cam alternatifleri ve sıklıkla kullanılan bazı standart gölgeleme yöntemlerinin oluşturduğu sekiz senaryo geliştirilmiştir. Ardından bu senaryolar, örnek bir bina tasarımı üstünde uygulanarak genetik optimizasyon algoritması uygulanmıştır. Algoritma, pencere büyüklüklerini ve gölgelik boyut paramet...
Binalar İçin Güvenlik Modeli Araştırması, Örnek Uygulama.
Arifoğlu, Ali(2010-12-31)
Binalar İçin Güvenlik Modeli Araştırması, Örnek Uygulama: Enformatik Enstitüsü
Arifoğlu, Ali(2012-12-31)
Bu projeyle daha önce Enformatik Enstitüsü için geliştirilen Bina güvenliği modeli uygulamasının son aşaması gerçekleştirilecektir.
Binalar İçin Güvenlik Modeli Araştırması-Örnek Uygulama:
Arifoğlu, Ali(2011-12-31)
Bu projeyle Enformatik Enstitüsü için Bina güvenliği modeli geliştirilmiştir. Bu model bina içi ve çevresel güvenlik önlemlerini kapsamaktadır. proje sonucunda yapılan bu çalışmanın ardından binaların daha güvenli olması beklenmektedir.
Binalarda Düşük Ve Sıfır Karbon (LZC) Teknolojilerinin Uygulanabilirliği Ve Londra ‘Shoreditch İstasyonu’ Örneği
Çerçi, Serpil; Hoete, Anthony (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2014)
In the built environment, 'Low and Zero Carbon' (LZC) energy sources can significantly reduce the carbon emissions which cause atmospheric pollution by at least 10-20%. In this study, located in the United Kingdom, LZC technologies were applied to a former train station being redeveloped into a mixed-use scheme in central London. An assessment of the energy savings and predicted CO2 emissions produced by building was then made.The issues for the study are as follows: - to define ‘low and zero carbon’ energy...
Citation Formats
E. Canbay et al., Binalar için Deprem Mühendisliği Temel İlkeler. 2008.