Kentsel Dokunun Nitelemesinde Yapı Örüntüsünün Morfolojik Göstergeleri

2019-04-14

Suggestions

Kentsel Dokunun Nitelemesinde Yapı Örüntüsünün Morfolojik Göstergeleri
Çalışkan, Olgu; Şenyel Kürkçüoğlu, Müzeyyen Anıl (2019-01-15)
Kentsel Dokuların Dolaşım Sistemlerinin İşleyişindeki Rolü
Zorlu, Fikret (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2008)
Ulaşım planlaması ve kentsel tasarım yazınında kentsel dokuların tasarımı, oluşumu ve özellikleri konusunda yaygın çalışmalar bulunmasına rağmen, yol ağlarının kentsel trafiğin işleyişi üzerindeki etkilerini inceleyen az sayıda çalışma vardır (1). Bu çalışmada kentsel dokular ile ulaşım sistemleri arasındaki ilişki irdelenmektedir. Bunun için kentsel tasarım yazınında tanımlanmış bazı temel dokulardan yola çıkılarak kavramsal yol ağları oluşturulmakta ve bu yol ağlarının öngörülen bazı yolculuk istem...
Kentsel Mekanın Üretiminde Rastlantısallık Sorunu Üzerine
Keskinok, Hüseyin Çağatay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1998-06-01)
Kentsel Mekanın Üretimi: Emek-değer kuramının kullanımı üzerine bir deneme
Büyükcivelek, Ahmet Burak (2019-10-16)
Kentsel Mekânın Üretim Ve Değerleme Süreçlerine Marksist Emek-Değer Kuramı’nın Uygulanması
Büyükcivelek, Ahmet Burak (2021-05-01)
Kapitalist sistem içinde mekân, toplumsal yapıyı oluşturan güç ilişkilerinin bir yansıması olarak görülmekte ve bu ilişkiler çerçevesinde şekillenmektedir. Sistem, aynı zamanda mekân algısını ve mekâna yönelik yaklaşımları da etkileyerek mekânı ancak belirli bir düşünce sistemi içinde tartışmaya olanak sağlamaktadır. Bu kısıtı aşmak için başta Marksist düşünce olmak üzere pek çok alternatif düşünce sisteminden yararlanılmaktadır. Sunulan çalışma da Marksizm’den esinlenerek kullanılmakta olan “mekân üretimi”...
Citation Formats
O. Çalışkan, “Kentsel Dokunun Nitelemesinde Yapı Örüntüsünün Morfolojik Göstergeleri,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://kentselmorfolojisempozyumu2018.wordpress.com/.