Kentsel Mekanın Üretimi: Emek-değer kuramının kullanımı üzerine bir deneme

2019-10-16
Citation Formats
A. B. Büyükcivelek, “Kentsel Mekanın Üretimi: Emek-değer kuramının kullanımı üzerine bir deneme,” presented at the 4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91172.