Kentsel Mekanın Üretimi: Emek-değer kuramının kullanımı üzerine bir deneme

2019-10-16
4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi

Suggestions

Kentsel Mekânın Üretim Ve Değerleme Süreçlerine Marksist Emek-Değer Kuramı’nın Uygulanması
Büyükcivelek, Ahmet Burak (2021-05-01)
Kapitalist sistem içinde mekân, toplumsal yapıyı oluşturan güç ilişkilerinin bir yansıması olarak görülmekte ve bu ilişkiler çerçevesinde şekillenmektedir. Sistem, aynı zamanda mekân algısını ve mekâna yönelik yaklaşımları da etkileyerek mekânı ancak belirli bir düşünce sistemi içinde tartışmaya olanak sağlamaktadır. Bu kısıtı aşmak için başta Marksist düşünce olmak üzere pek çok alternatif düşünce sisteminden yararlanılmaktadır. Sunulan çalışma da Marksizm’den esinlenerek kullanılmakta olan “mekân üretimi”...
Kentsel Mekanın Üretiminde Rastlantısallık Sorunu Üzerine
Keskinok, Hüseyin Çağatay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 1998-06-01)
Kentsel Mekanın Üretiminde Raslantısallık Sorunu Üzerine
Keskinok, H. Çağatay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1998)
Urban space is socially produced. It is a product of a dialectical relationship between the 'space as a locus of affairs' and the 'focus of agents'. This social production of space is not realized autonomously. Space is structured, restructured, produced, reproduced and transformed by the conscious and unconscious efforts of the agents and by the mediation of all of these. The relationship between structure and agency is a dialectical one. These are (re)determined and (re)defined at different levels of the ...
Kentsel Dokunun Nitelemesinde Yapı Örüntüsünün Morfolojik Göstergeleri
Çalışkan, Olgu; Şenyel Kürkçüoğlu, Müzeyyen Anıl (2019-01-15)
Kentsel Dokunun Nitelemesinde Yapı Örüntüsünün Morfolojik Göstergeleri
Çalışkan, Olgu (2019-04-14)
Citation Formats
A. B. Büyükcivelek, “Kentsel Mekanın Üretimi: Emek-değer kuramının kullanımı üzerine bir deneme,” presented at the 4. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/91172.