Kentsel Mekanın Üretiminde Rastlantısallık Sorunu Üzerine

1998-06-01

Suggestions

Kentsel Mekanın Üretiminde Raslantısallık Sorunu Üzerine
Keskinok, H. Çağatay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1998)
Urban space is socially produced. It is a product of a dialectical relationship between the 'space as a locus of affairs' and the 'focus of agents'. This social production of space is not realized autonomously. Space is structured, restructured, produced, reproduced and transformed by the conscious and unconscious efforts of the agents and by the mediation of all of these. The relationship between structure and agency is a dialectical one. These are (re)determined and (re)defined at different levels of the ...
Kentsel Mekânın Üretim Ve Değerleme Süreçlerine Marksist Emek-Değer Kuramı’nın Uygulanması
Büyükcivelek, Ahmet Burak (2021-05-01)
Kapitalist sistem içinde mekân, toplumsal yapıyı oluşturan güç ilişkilerinin bir yansıması olarak görülmekte ve bu ilişkiler çerçevesinde şekillenmektedir. Sistem, aynı zamanda mekân algısını ve mekâna yönelik yaklaşımları da etkileyerek mekânı ancak belirli bir düşünce sistemi içinde tartışmaya olanak sağlamaktadır. Bu kısıtı aşmak için başta Marksist düşünce olmak üzere pek çok alternatif düşünce sisteminden yararlanılmaktadır. Sunulan çalışma da Marksizm’den esinlenerek kullanılmakta olan “mekân üretimi”...
Evrensel tasarım prensipleri ve standartlarının cinsiyetlendirilmiş değerleri içinde mekan üretimi
Yoltay, Ece (null; 2017-09-22)
Bu çalışmada evrensel tasarım prensiplerini belirleyen kavramlardan biri olan "eşitlik" kavramı, tasarımda cinsiyetlendirilmiş standartların eleştirisi üzerinden tartışılmaktadır. Tasarım prensiplerinin ve standartlarının patriarkal yapıya dayalı sosyal ve kültürel hayatın ihtiyaçları ve değer yargılarına göre belirlendiği, evrensel tasarım standartlarını oluşturan tasarım oranlarının ve ölçülerinin analizi ile ifşa edilmektedir. Kadın ve erkek arasındaki asimetrik toplumsal cinsiyet rollerine dayanan evren...
Kentsel Mekan Yaklaşımlarına Bir Örnek: Castells
Keskinok, Çağatay (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
Bu yazıda, toplumsal ilişkilerin yasaları ile görgül kent mekanı arasındaki kuramsal uçurumun aşılmasına yönelik örnek bir girişim, Castells'in kentsel mekan yaklaşımı değerlendirilmektedir, Değerlendirmelerimiz doğal olarak, yazarın kentsel mekan konusundaki özgün düşünce ve savlarını içeren önemli yapıtı The Urban Question üzerinde yoğunlaşacaktır . Ancak, önce yazarın geliştirdiği kentsel mekan sorunsalının, kentsel mekan yaklaşımları içindeki özgün yerini incelememize olanak sağlayacak bir genel çerçev...
Reclamation of waterways in urban context: A study on Ankara Stream and Etiler Neighborhood
Ergül, Rakibe; Kömez Dağlıoğlu, Esin; Baş Bütüner, Funda; Department of Architecture (2021-9-07)
The streams and rivers are significant determinants of urban form; however, today, they have become barely recognized in cities. Over time, the interwoven relationship between city and water has gradually been shifted and lost its significance. Since the 1960s, plenty of towns tended to restore and reclaim their waterways to avoid the ill effects of rapid urban growth, industrialization, and the alarming environmental crisis. Reclamation of the waterways has emerged as a growth strategy since the waterways ...
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Kentsel Mekanın Üretiminde Rastlantısallık Sorunu Üzerine,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi, pp. 91–102, 1998, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/85493.