Öğretmen adaylarının küçük ölçekli araştırma projeleri yoluyla öğrenci düşünüşlerini incelemesi örnek bir ders uygulaması

2015-05-16
Çakıroğlu, Erdinç
Ulusoy, Fadime
Citation Formats
E. Çakıroğlu and F. Ulusoy, “Öğretmen adaylarının küçük ölçekli araştırma projeleri yoluyla öğrenci düşünüşlerini incelemesi örnek bir ders uygulaması,” presented at the Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu - 2 (TÜRKBİLMAT-2) (2015), Adıyaman, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71288.