Öğretmen adaylarının mesleğe hazır bulunuşlukları üzerine nitel bir çalışma

2012-09-29

Suggestions

Öğretmen adaylarının toplumsal farklılıkları algılamaları üzerine bir çalışma
Birlik, Nurten; Erdem, Özge; Sert, Gökçe (null; 2019-10-21)
Toplumsal değerlerin ve normatif yapıların gelecek kuşaklara aktarılmasında, ailenin ve eğitimin rolü temeldir. Bu öğelerle ilk kez ailenin kodlayıcı ortamında tanışan çocuk, bu öğelerin daha geniş bir perspektifte ve kurumsal bir boyutta aktarım süreciyle, eğitim sisteminde tanışır. Okunan/tartışılan bir metne hangi açıdan bakılacağını belirleyen ve görünen ve örtük mesajları çözümleyip öğrencilerine aktaran öğretmen, aynı zamanda yukarıda sözü edilen kültürel değerleri ve normatif yapıları da aktar...
Öğretmen adaylarının özdüzenleme stratejilerinin cinsiyet farkına göre incelenmesi
Uzuntiryaki, Esen; Akın, Fatma Nur; Çapa Aydın, Yeşim (null; 2012-06-30)
Öğretmen adaylarının küçük ölçekli araştırma projeleri yoluyla öğrenci düşünüşlerini incelemesi örnek bir ders uygulaması
Çakıroğlu, Erdinç (2015-05-16)
Öğretmen Adaylarının Evrim Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Bir Çalışma
Öztekin, Ceren; Şen, Mehmet(2013-12-31)
Evrim, bilimsel düşüncenin gelişmesinde en etkili olabilecek konulardan biri olmakla kalmayıp, bilimsel okuryazarlığının temelini de teşkil etmektedir. Dolayısı ile toplumların gelişmişliğinin göstergesi olan bilim okur-yazarlığı için, bireylerin evrim teorisi hakkında en azından genel anlamda bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu nedenle, bilim toplumu olabilmek, gelişimin ve bilimin gerisinde kalmamak için ilköğretim eğitimini tamamlayan her bireyin evrim konusunun temelini kavramış olması gerekmektedi...
Öğretmen adaylarının ders kitabı kullanımıyla ilgili görüşleri
Kondakçı, Esen; Boz, Yezdan (2006-01-01)
Citation Formats
E. Eret and A. Ok, “Öğretmen adaylarının mesleğe hazır bulunuşlukları üzerine nitel bir çalışma,” 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71547.