Buzlanmış Rüzgar Türbini Palasında Performans Kayıp Analizi

2018-09-12
Bu çalışmada, rüzgar türbinlerinin tasarım ve performans hesaplamalarında sıkça kullanılan Pal Elemanları yöntemi XFOIL panel çözücüsü kullanılarak Aeolos 30 kW rüzgar türbini için temiz ve buzlanmış pal elemanları üzerinde performans analizi gerçekleştirilmiştir. Buzlanmış kanat profili şeklinin doğru tahmin edilmesi karsı ve camsı buz tipleri için doğrulanmış ve buna bağlı olarak aerodinamik katsayıların değişimi temiz kanat profili ile karşılaştırılmıştır. Sayısal hesaplamalar sonrasında, bu performans kayıplarının buzlanma türüne bağlı olduğu ve camsı tipi buzlanma için tahmin edilen performans düşüşünün, karsı tipi buzlanma türü için tahmin edilenden daha fazla olduğu görülmüştür. Son olarak Aelos rüzgâr türbini için karsı tipi buzlanma koşulları altında performans kayıp analizi gerçekleştirilmiş ve nominal hızda bu kayıp temiz türbin palasına kıyasla %20 olarak tahmin edilmiştir.
Citation Formats
Ö. Yırtıcı, S. Özgen, and İ. H. Tuncer, “Buzlanmış Rüzgar Türbini Palasında Performans Kayıp Analizi,” presented at the 7. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, 12 - 14 Eylül 2018, Samsun, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://uhuk.org.tr.