Buzlanmış Rüzgar Türbini Palasında Performans Kayıp Analizi

2018-09-12
Bu çalışmada, rüzgar türbinlerinin tasarım ve performans hesaplamalarında sıkça kullanılan Pal Elemanları yöntemi XFOIL panel çözücüsü kullanılarak Aeolos 30 kW rüzgar türbini için temiz ve buzlanmış pal elemanları üzerinde performans analizi gerçekleştirilmiştir. Buzlanmış kanat profili şeklinin doğru tahmin edilmesi karsı ve camsı buz tipleri için doğrulanmış ve buna bağlı olarak aerodinamik katsayıların değişimi temiz kanat profili ile karşılaştırılmıştır. Sayısal hesaplamalar sonrasında, bu performans kayıplarının buzlanma türüne bağlı olduğu ve camsı tipi buzlanma için tahmin edilen performans düşüşünün, karsı tipi buzlanma türü için tahmin edilenden daha fazla olduğu görülmüştür. Son olarak Aelos rüzgâr türbini için karsı tipi buzlanma koşulları altında performans kayıp analizi gerçekleştirilmiş ve nominal hızda bu kayıp temiz türbin palasına kıyasla %20 olarak tahmin edilmiştir.
7. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, 12 - 14 Eylül 2018

Suggestions

Topoloji Optimizasyonu Yapılmış Parçaların 3B Yazıcılar ile Doğrudan Üretilmesi
Yaman, Ulaş (2019-03-01)
Bu çalışma çerçevesinde geliştirilen yöntem ile birlikte tasarım ve üretim akışına verilen mekanik parçaların topoloji optimizasyonu yapılmakta ve eklemeli imalat yöntemlerinden Eriyik Yığma Modellemeyi kullanan 3 boyutlu yazıcılarda doğrudan üretilebilmeleri için makine komutları üretilmektedir. Eklemeli imalat yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte topoloji optimizasyonu yöntemlerinin uygulanabilirliği ortaya çıkmıştır. Çalışmada kullanılan Eriyik Yığma Modelleme yöntemi karışık geometriye sahip parçalar...
Rüzgar Türbini Kanat Yunuslama Açısı Kontrolcüsü Tasarımı Ve Performans Analizi
Şahin, Mustafa; Yavrucuk, İlkay (2019-10-05)
Bu çalışma, MS (Mustafa ŞAHİN) Bladed Rüzgar Türbin Simülasyon Modeli kullanılarak, NREL 5 MW’lık rüzgar türbini için lineer bir kanat yunuslama açısı kontrolcüsünün tasarımı, türbin kontrollerinde kullanılan bir kazanç çizelgeleme metodunun uygulanması ve performans analizi ile ilgilidir. Tasarımda, tam yük bölgesindeki herhangi bir türbin çalışma noktası için tasarlanan tek bir lineer yunuslama açısı kontrolcüsünün, aynı çalışma bölgesindeki farklı çalışma noktalarında yapılan performans inceleme analizle...
Hava Taşıtlarına Uygulanan Güçlendirilmiş Silindirik Bir Dış Deponun Yapısal Analizi
Taş, Caner; Yaman, Yavuz; Kayran, Altan (2003-10-01)
Bu çalışmada, hava taşıtlarına uygulanan güçlendirilmiş bir dış deponun yapısal özellikleri I-DEAS®CAD/CAM/FEM programı kullanılarak araştırılmıştır. Dış deponun üç boyutlu katı modeli yaratılmış ve iki boyutlu ince kabuk elemanlar ve üç boyutlu katı elemanlar kullanılarak sonlu eleman ağı oluşturulmuştur. Uygun sınır şartları atandıktan sonra, güçlendirmenin ve yüklemenin dış deponun yapısal davranışına olan etkisini araştırmak amacıyla değişik konfigürasyonlara...
Kompozit Esnek Yarım Daire Robot Bacaklarının Kuvvet-Esneme Modeli Deneysel Geçerlemesi ve Sistem Tanımlaması
Saranlı, Afşar; Yazıcıoğlu, Yiğit(2018-12-31)
Bu proje kapsamında bir Tübitak projesi kapsamında geliştirmiş olduğumuz deneysel bacaklı robot platformumuz SensoRHex için geliştirilen bacak modellerinin 6-eksenli bir robot kol kullanımı ile geliştirilmesi, deneysel geçerlemesi ve parametre çıkarımları yapılacaktır. Bu amaçla geliştirilecek bir mekanik düzenek üzerine robot bacakları ayrı ayrı monte edilecek ve bilgisayar destekli deney kontrol arabirimi yoluyla programlanan robot kol esnek bacaklara kontrollu esnemeler uygulayacaktır. Ortaya çıkan harek...
Extinguishment of a solid rocket motor by rapid depressurization after nozzle detachment
Yılmaz, Rüştü Görkem; Eyi, Sinan; Department of Aerospace Engineering (2023-1-20)
In order to estimate the performance of a solid rocket motor with the nozzle detachment ability and to estimate the propellant extinguishment by rapid depressurization after detachment, a zero dimensional internal ballistic solver is developed, utilizing a transient burn rate model, which is to calculate the actual propellant burn rate at the rapid depressurization phase by solving the 1-D heat transfer equation within the propellant. As the detachable nozzle moves axially away from the motor by means of th...
Citation Formats
Ö. Yırtıcı, S. Özgen, and İ. H. Tuncer, “Buzlanmış Rüzgar Türbini Palasında Performans Kayıp Analizi,” presented at the 7. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, 12 - 14 Eylül 2018, Samsun, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://uhuk.org.tr.