Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Yazılı Anlatımlarının Değerlendirilmesi

2017-12-30
Ulusoy, Mustafa
Altun, Dilek
Bu araştırmanın çalışma grubunu Ankara'da bulunan bir üniversitenin Pedagojik Formasyon kursunda öğrenim gören ve 2016 sonbahar döneminde gönüllü olarak araştırmaya katılan 70 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada öğretmen adaylarından "Eğitim Bilimine Giriş" dersindeki notlarını özet, sorular, tepkiler vb. başlıklar altında yazmaları istenmiştir. On dört haftalık süreç boyunca 900 yansıtıcı günlük yazılmış ve içerdikleri düşüncenin kalitesini belirlemek için analiz edilerek sınıflandırılmışlardır. Yansıtıcı günlükler analiz edildiğinde öğretmen adaylarının yazılarının büyük çoğunluğunun alt seviyedeki teknik (%60) düşüncelerden oluştuğu ve daha üst seviyedeki yansıtıcı düşüncelerin ise oransal olarak çok daha az olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının yazılarında özet başlığına çok önem verdikleri ve günlüklerinin büyük bir bölümünde ilgili haftanın konusunu özetlemeye çalıştıkları görülmüştür. Kişisel tepkiler, sorular ve öğrendikleri arasında bağlantılar kurma ile ilgili yazdıklarının ise sınırlı kaldığı tespit edilmiştir. Bu araştırmada kullanılan not alma ve yazma formatının katılımcılar tarafından yansıtıcı düşünceyi öğretmede etkili ve faydalı olarak değerlendirildiği görülmüştür.
Citation Formats
M. Ulusoy and D. Altun, “Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı Yazılı Anlatımlarının Değerlendirilmesi,” presented at the International Conference on Quality in Higher Education (ICQH-2017) (7 - 8 Aralık 2017), Sakarya, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.icqh.net/publication_folder/icqh/ICQH2017AbstractBook.pdf.