Demiryolu raylarında Kalıntı Gerilimlerin Manyetik Barkhausen Gürültüsü Yöntemi ile Ölçülmesi

2015-11-21
Ülkemizde son yıllarda demiryolu yatırımları oldukça artmış ve yeni hızlı tren hatlarının yapımına başlanmıştır. Hızlı tren hatlarında kullanılan rayların taban bölgesinde üretimden kaynaklı gerilimlerin ölçülmesi için tahribatlı testler uygulanmaktadır. Fakat raylarda kaynaklı imalat sonrasında veya kullanım sırasında da kalıntı gerilimler oluşmakta ve çekme kalıntı gerilimleri çatlak oluşumuna ve ilerlemesine neden olabilmektedir. Bu nedenle bu gerilimlerin dağılımının ve büyüklüğünün hızlı bir şekilde belirlenebilmesi beklenmedik kırıkların ve dolayısı ile kazaların önlenebilmesinde kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı ray üzerindeki kalıntı gerilim dağılımının ölçülmesi için tahribatsız bir yöntem geliştirmektir.

Suggestions

Evaluation of rail freight transportation in Turkey prior to deregulation
Cebeci, Alper; Tüydeş Yaman, Hediye; Department of Civil Engineering (2019-3-16)
Rail freight is a major component of industrial development in a country, as it provides very cheap transportation opportunities for raw materials, such as coal, ores, etc. However, due to its stop-to-stop nature, it always requires a first- and last-mile connection with another mode, thus, has relatively longer total travel times. As a results, it can hardly earn the revenues necessary for its operations and has been heavily subsized by govermnets in many coun...
Evaluation of regional railway investment with urban development dynamics: The case of IZBAN in Izmir
Kul, Fahrettin; Yetişkul Şenbil, Emine; Department of City and Regional Planning (2021-11-29)
With the technological developments, railway transportation has become an important part of urban transport. Besides increasing the accessibility in the city, the railway creates demographic, economic, and spatial effects. In planning, railways are used to increase or direct urban development. This study evaluates the railway investment as an exogenous effect on the city. Furthermore, this study examines the railway’s as a complementary factor of the urban development trends. Urban development is analyzed w...
Evaluating Rail Passengers Sector in Turkey
Ekici, Üsame; Tüydeş Yaman, Hediye; Department of Civil Engineering (2022-1)
With the rapid development of railways in Turkey, the research of railway passenger demand forecasting has gained much importance in the recent years. Passenger demand forecasting for transport services is essential for better management and better resource planning. In this study, a time-series-model was established using Auto Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) forecasting method and then a regression model was formed to forecast the intercity railway passenger flow in Turkey. The daily passenger...
Petrol Fraksiyonlarının Buharlı Reformlanması
Sezgi, Naime Aslı(2016-12-31)
Gelişen teknoloji ile birlikte enerji ihtiyacının artması alternatif yakıtların geliştirilmesi ile ilgili çalışmaları hızlandırmıştır. Hidrojen, temiz yanma özelliğine sahip olması nedeniyle çevre dostu bir yakıt olarak düşünülebilir. Ancak, doğada saf hidrojen molekülünün bulunmaması, hidrojen içeren kaynaklardan, hidrojen üretim süreçlerinin geliştirilmesini zorunlu hale getirmiştir. Hidrojen temiz yanma özellikleriyle yakıt olarak önerilmesine rağmen, yüksek basınçta depolanma zorluğu, taşınmas...
Bilgisayar bilimi müfredatı oluşturmaya yönelik bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görüşleri
Sadık, Olgun; KIDIMAN, ESRA; IŞIK, ABDULLAH; TOPCU, AHMET ERCAN (2016-06-14)
Bilim, ekonomi, sanayi ve sosyal alanlardaki global gelişmelere ayak uydurabilmek için bilgisayar biliminde ülkemizin başarılı olması gerekmektedir. Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) 2010 yılı Bilgi Toplumu İstatistikleri raporuna göre, bilgisayar bilimi Türkiye’nin gelişiminde ve toplumun endüstriyel toplumdan bilgi toplumuna geçişinde önemli bir yeri olacaktır. Bilgi toplumu (Drucker & Wilson, 2001) teknoloji temelli yeni nesil Sanayi 4.0 uygulamalarının ihtiyaçlarını giderecek şekilde bilgisayar bilimi ...
Citation Formats
H. İ. Yelbay and C. H. Gür, “Demiryolu raylarında Kalıntı Gerilimlerin Manyetik Barkhausen Gürültüsü Yöntemi ile Ölçülmesi,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71740.