Demiryolu raylarında Kalıntı Gerilimlerin Manyetik Barkhausen Gürültüsü Yöntemi ile Ölçülmesi

2015-11-21
Ülkemizde son yıllarda demiryolu yatırımları oldukça artmış ve yeni hızlı tren hatlarının yapımına başlanmıştır. Hızlı tren hatlarında kullanılan rayların taban bölgesinde üretimden kaynaklı gerilimlerin ölçülmesi için tahribatlı testler uygulanmaktadır. Fakat raylarda kaynaklı imalat sonrasında veya kullanım sırasında da kalıntı gerilimler oluşmakta ve çekme kalıntı gerilimleri çatlak oluşumuna ve ilerlemesine neden olabilmektedir. Bu nedenle bu gerilimlerin dağılımının ve büyüklüğünün hızlı bir şekilde belirlenebilmesi beklenmedik kırıkların ve dolayısı ile kazaların önlenebilmesinde kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışmanın amacı ray üzerindeki kalıntı gerilim dağılımının ölçülmesi için tahribatsız bir yöntem geliştirmektir.
Citation Formats
H. İ. Yelbay and C. H. Gür, “Demiryolu raylarında Kalıntı Gerilimlerin Manyetik Barkhausen Gürültüsü Yöntemi ile Ölçülmesi,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71740.