DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ: TEMEL TİPİ SEÇİMİVE DENİZ TABANI ZEMİN ARAŞTIRMALARI

2019-10-05
Huvaj Sarıhan, Nejan
Baidol, Yelaman
Bu çalışmada deniz üstü rüzgar türbinleri için kullanılabilen farklı temel tipleri, temel tipi seçimini etkileyen faktörler ve gerekendeniz tabanızemin araştırma çalışmaları ele alınmıştır. Dünyada farklı ülkelerde deniz üstü rüzgar türbin temelleri ile ilgili kullanılmakta olan mevcut uluslararası standardlar incelenereközet olarak sunulmuştur. Bu bildirinin amacı deniz üstü rüzgar enerjisi ile ilgili yapılması gereken deniz tabanı saha araştırmaları ile ilgili genel bir bilgilendirme sunmaktır. Bu sunumun, ülkemizde deniz üstü rüzgar türbinleri projelerine yönelikolarakbir tartışma-paylaşım ortamı sağlayacağı da düşünülmektedir.
5. İzmir Rüzgâr Sempozyumu (2019)

Suggestions

DENİZLERDEKİ MİKROBİYAL REAKSİYONLARIN YENİYAKLAŞIMLAR KULLANILARAK ARAŞTIRILMASI: GENETİK,BİYOJEOKİMYA VE MODELLEME
Küçükavşar, Selin; Arkın, Şadi Sinan; Salihoğlu, Barış; Karahan, Arzu; Ibello, Valeria (null; 2016-06-03)
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından Mersin Körfezi?nde 1997 yılından bu yana sürdürülen Erdemli Zaman Serisi (ETS) programı dahilinde ölçülen degiskenlere ek olarak, bu proje kapsamında toplam su kolonu derinligi 200 metre olan istasyonda altı farklı derinlikten bir yıl boyunca aylık periyotlarda deniz suyu örneklemesi yapılmıstır. Bu örneklerde yeni nesil dizileme yönteminin kullanıldıgı amplikon dizilemesi (metagenomik) analizleri yapılarak biyojeokimyasal döngülerde önemli roller oynayan bakteri tü...
FLOOD MANAGEMENT AND REMEDIAL MEASURES FOR DIKMEN, NORTHERN CYPRUS
Yaqubi, Noor Ahmad; Zaifoğlu, Hasan; Akıntuğ, Bertuğ; Sustainable Environment and Energy Systems (2022-8)
This study aims to execute a flood management system and examine the appropriate structural measures to protect Dikmen town against the impacts of flooding. At first, hydrologic models using HEC-HMS tools are developed to simulate the rainfall-runoff processes in each of the three main ungauged sub-basins on the upstream side of the town. Next, the discharge hydrographs of the 5th December 2018 flood event are defined in the 2D HEC-RAS model, and the flood inundation maps of the study area are generated. T...
RÜZGAR TÜRBİNİ ROTORLARI İÇİN KALIN KANAT PROFİLLERİNİN HAD SİMÜLASYONLARI
Orbay Akcengiz, Ezgi; Sezer Uzol, Nilay (null; 2019-10-03)
Bu çalışmada rüzgar türbini rotorlarında kullanılan çeşitli kalın kanat profillerinin üzerindeki akış simülasyonları daimi ve zamana bağlı Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) kullanılarak yapılmıştır. Kalın kanat profilleri genellikle büyük rüzgar türbini rotorlarının kanat tasarımında tercih edilmektedir. Kanat profilinin kalınlığı, kanatların dış kısımlarında aerodinamik performans açısından, kanatların kök kısmına yaklaştıkça ise hem yapısal hem de aerodinamik performans gereksinimleri açısından artmak...
GENERATION AND EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF GUSTY FLOWS IN WIND TUNNELS
Andırın, Mert Ali; Uzol, Oğuz; Perçin, Mustafa; Department of Aerospace Engineering (2022-6-16)
Wind tunnels are designed to operate at low turbulence intensities, which makes it unfeasible to study the turbulent and gusty flows that are observed in nature and in engineering applications. To conduct such studies number of unconventional methods are adopted in wind tunnels, one of which is the use of active grids. Active grids consist of motor-driven rods which accommodate flaps and they are generally placed at the inlet of wind tunnel test sections. By regulating the motion of the agitator wings, flow...
RÜZGARDAN ENERJİ ÜRETİM MEKANLARININ YER SEÇİMİNDE GEÇERLİ SOSYO-EKONOMİK, KÜLTÜREL VE ÇEVRESEL ETKİ ALANLARINA İLİŞKİN "TOPLUMSAL DUYARLILIK" DEĞİŞKENLERİNİN BELİRLENMESİ
Ataöv Demirkan, Anlı(2016-12-31)
Sürdürülebilirliği bir şemsiye strateji olarak ele aldığımızda, insan-ekoloji ilişkisinin anlaşılması ve bu ilişki sonucu üretilen soyut, insan ile ilgili alanların ve fiziksel mekanların belirlenmesi önem kazanmaktadır. Bu ilişkiler içerisinde sürdürülebilir enerji üretim araçlarının ve teknolojilerinin gelişimi ve toplum ile olan bağının kurulması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Sürdürülebilirliğin pratiğe dönüştürülmesi üzerine düşündüğümüzde bu çalışma, rüzgardan enerji üretim süreçlerinin toplumsal duy...
Citation Formats
N. Huvaj Sarıhan and Y. Baidol, “DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ: TEMEL TİPİ SEÇİMİVE DENİZ TABANI ZEMİN ARAŞTIRMALARI,” İzmir, Turkey, 2019, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71745.