DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ: TEMEL TİPİ SEÇİMİVE DENİZ TABANI ZEMİN ARAŞTIRMALARI

2019-10-05
Huvaj Sarıhan, Nejan
Caceoğlu, Eray
Baidol, Yelaman
Bu çalışmada deniz üstü rüzgar türbinleri için kullanılabilen farklı temel tipleri, temel tipi seçimini etkileyen faktörler ve gerekendeniz tabanızemin araştırma çalışmaları ele alınmıştır. Dünyada farklı ülkelerde deniz üstü rüzgar türbin temelleri ile ilgili kullanılmakta olan mevcut uluslararası standardlar incelenereközet olarak sunulmuştur. Bu bildirinin amacı deniz üstü rüzgar enerjisi ile ilgili yapılması gereken deniz tabanı saha araştırmaları ile ilgili genel bir bilgilendirme sunmaktır. Bu sunumun, ülkemizde deniz üstü rüzgar türbinleri projelerine yönelikolarakbir tartışma-paylaşım ortamı sağlayacağı da düşünülmektedir.
Citation Formats
N. Huvaj Sarıhan, E. Caceoğlu, and Y. Baidol, “DENİZ ÜSTÜ RÜZGAR TÜRBİNLERİ: TEMEL TİPİ SEÇİMİVE DENİZ TABANI ZEMİN ARAŞTIRMALARI,” İzmir, Turkey, 2019, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71745.