Lisansüstü öğrenim gören fen alanı öğretmnelerinin argümantasyon dersinde geliştirdikleri öğretim stratejileri

2016-09-30
Özdem Yılmaz, Yasemin
Çakıroğlu, Jale
Ertepınar, Hamide

Suggestions

Lisansüstü öğrencilerin istatistiğe yönelik tutumu ile istatistik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi
Emmioğlu, Esma; Çapa Aydın, Yeşim; Çobanoğlu, Rahime (2010-09-18)
Exploring the research assistants' opinions regarding the effects of gradute course on their research skills and science perception
Yasan, Nehir; Yıldırım, İbrahim Soner; Medeni, Tunç; Department of Science and Technology Policy Studies (2011)
The aim of this qualitative study was to explore research assistants’ opinions regarding the courses they take during their graduate study in terms of improving their science perception and research skills. The research questions include research assistants’ assessments about the effectiveness of graduate courses on research skills and science perception, their evaluation of the graduate programs in terms of improving science perception, and their suggestions on the improvement of the quality of the graduat...
Lisansüstü eğitim hedeflerini geliştirmede öğrenci öğretim üyesi etkileşimi: bir disiplinin farklı üniversitelerde ve farklı disiplinlerin bir üniversitedeki durumu
İnce, Levent M.; Korkusuz, Feza(2006)
The role of academic motivation, course satisfaction, and advisory relationship on research self-efficacy beliefs of graduate students
Bayar, Ekin; Çapa Aydın, Yeşim; Department of Curriculum and Instruction (2021-10)
The aim of the study was to investigate the role of academic status, phase of the study, career plan, autonomous motivation, controlled motivation, course satisfaction, and advisory relationship in graduate students’ research self-efficacy. Data were collected from 403 master and doctoral students from Social or Educational Sciences Institutes utilizing the Motivation for PhD Studies (MPhD), Course Satisfaction, the Rapport subscale of Advisory Working Alliance – Student (AWAI-S), and Self-Efficacy Scales. ...
Lisansüstü Eğitim’de Örgütsel İklim , Örgütsel Bağlılık ve Ayrılma Niyetleri Üzerine Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi
Ertem, Hasan Yücel; Gökalp, Gökçe (2018-05-21)
Citation Formats
Y. Özdem Yılmaz, J. Çakıroğlu, and H. Ertepınar, “Lisansüstü öğrenim gören fen alanı öğretmnelerinin argümantasyon dersinde geliştirdikleri öğretim stratejileri,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71766.