Lisansüstü eğitim hedeflerini geliştirmede öğrenci öğretim üyesi etkileşimi: bir disiplinin farklı üniversitelerde ve farklı disiplinlerin bir üniversitedeki durumu

Download
2006
İnce, Levent M.
Korkusuz, Feza

Suggestions

Lisansüstü öğrenim gören fen alanı öğretmnelerinin argümantasyon dersinde geliştirdikleri öğretim stratejileri
Özdem Yılmaz, Yasemin; Çakıroğlu, Jale; Ertepınar, Hamide (2016-09-30)
Exploring the research assistants' opinions regarding the effects of gradute course on their research skills and science perception
Yasan, Nehir; Yıldırım, İbrahim Soner; Medeni, Tunç; Department of Science and Technology Policy Studies (2011)
The aim of this qualitative study was to explore research assistants’ opinions regarding the courses they take during their graduate study in terms of improving their science perception and research skills. The research questions include research assistants’ assessments about the effectiveness of graduate courses on research skills and science perception, their evaluation of the graduate programs in terms of improving science perception, and their suggestions on the improvement of the quality of the graduat...
Lisansüstü öğrencilerin istatistiğe yönelik tutumu ile istatistik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi
Emmioğlu, Esma; Çapa Aydın, Yeşim; Çobanoğlu, Rahime (2010-09-18)
Lisansüstü Eğitim’de Örgütsel İklim , Örgütsel Bağlılık ve Ayrılma Niyetleri Üzerine Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi
Ertem, Hasan Yücel; Gökalp, Gökçe (2018-05-21)
Lisansüstü öğrenciler arasında yapılan çevrimiçi akran mentorluğun sürdürülebilirliğini etkileyen unsurlar
Can, Gülfidan; Uzun, Yıldız; Nalça, Ceylan; Böğürcü, Ceylin (2019-09-01)
Bu katılımcı eylem araştırmasının amacı lisansüstü öğrenciler arasında yapılan metin tabanlı çevrimiçi akran mentorluğun sürdürülebilirliğini etkileyen unsurları incelemektir. Çalışmada üç hafta boyunca sadece metin tabanlı sohbet uygulamaları kullanılarak 13 lisansüstü öğrenci ve bir öğretim üyesi ile çevrimiçi akran mentorluk programı yürütülmüştür. Veri kaynakları yansıma raporları, yansıma formları, odak grup görüşmeleri ve çevrimiçi sohbet kayıtlarıdır. Katılımcıların çevrimiçi akran mentorluğa devam e...
Citation Formats
L. M. İnce and F. Korkusuz, “Lisansüstü eğitim hedeflerini geliştirmede öğrenci öğretim üyesi etkileşimi: bir disiplinin farklı üniversitelerde ve farklı disiplinlerin bir üniversitedeki durumu,” 2006. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RBM05EUT0.