Lisansüstü Eğitim’de Örgütsel İklim , Örgütsel Bağlılık ve Ayrılma Niyetleri Üzerine Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi

2018-05-21
Ertem, Hasan Yücel
Gökalp, Gökçe

Suggestions

Lisansüstü Öğrencilerinin Araştırma Üretkenliğinin İncelenmesi.
Çapa Aydın, Yeşim(2009-12-31)
Araştırma üretkenliğinin ve etkileyen faktörlerin incelenmesi lisansüstü programlarının verimliliğinin değerlendilmesi ve etkinliğinin arttırılması açısından önemlidir. Bu nedenle, bu çalışmanın amaçları şunlardır: 1 – Lisansüstü öğrencilerinin araştırma üretkenliğinin belirlenmesi 2 - Lisansüstü öğrencilerinin araştırma üretkenliğini yordayan bireysel (yaş, cinsiyet, çalışma alanı, mezun olduğu alan, kariyer hedefleri, aldıkları istatistik ve araştırma metod derslerinin sayısı, katıldıkları proje sayısı, a...
Lisansüstü öğrenim gören fen alanı öğretmnelerinin argümantasyon dersinde geliştirdikleri öğretim stratejileri
Özdem Yılmaz, Yasemin; Çakıroğlu, Jale; Ertepınar, Hamide (2016-09-30)
Exploring the research assistants' opinions regarding the effects of gradute course on their research skills and science perception
Yasan, Nehir; Yıldırım, İbrahim Soner; Medeni, Tunç; Department of Science and Technology Policy Studies (2011)
The aim of this qualitative study was to explore research assistants’ opinions regarding the courses they take during their graduate study in terms of improving their science perception and research skills. The research questions include research assistants’ assessments about the effectiveness of graduate courses on research skills and science perception, their evaluation of the graduate programs in terms of improving science perception, and their suggestions on the improvement of the quality of the graduat...
Lisansüstü öğrencilerin istatistiğe yönelik tutumu ile istatistik başarısı arasındaki ilişkinin incelenmesi
Emmioğlu, Esma; Çapa Aydın, Yeşim; Çobanoğlu, Rahime (2010-09-18)
Lisansüstü Eğitim’de Örgüt İklimi Ölçeği’nin Geliştirilmesi
ERTEM, HASAN YÜCEL; Gökalp, Gökçe (2019-12-01)
Yükseköğretim kurumları kendi niteliklerini yansıtan özel bir atmosfere sahiptir. Bu atmosfer, örgüt iklimi kavramı ile nitelendirilebilirken iklimin açık ya da kapalı olması yükseköğrenim bileşenleri arasındaki etkileşim ve güveni belirlemektedir. Açık iklime sahip olan yükseköğretim kurumlarında yüksek düzeyde etkileşim ve güven hâkimken kapalı iklime sahip olan kurumlarda etkileşim ve güven düşük düzeydedir. Yükseköğretimin önemli bir parçası olan lisansüstü eğitimde araştırma ve geliştirme etkinlikleri...
Citation Formats
H. Y. Ertem and G. Gökalp, “Lisansüstü Eğitim’de Örgütsel İklim , Örgütsel Bağlılık ve Ayrılma Niyetleri Üzerine Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/1Wj5dHWGjGyWY1YzdON4mIq1xkFWMoHFs/view.