Türkiye de Endüstriyel Tasarımların Korunmasında Uygulamaya Yönelik Sorunlar Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi için Kavramsal bir Model Önerisi

2005-01-01
HASDOĞAN, GÜLAY FATMA
Citation Formats
G. F. HASDOĞAN, “Türkiye de Endüstriyel Tasarımların Korunmasında Uygulamaya Yönelik Sorunlar Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi için Kavramsal bir Model Önerisi,” Legal, vol. 1, no. 2, pp. 341–353, 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71890.