Türkiye de Endüstriyel Tasarımların Korunmasında Uygulamaya Yönelik Sorunlar Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi için Kavramsal bir Model Önerisi

2005-01-01

Suggestions

Türkiye’de Endüstriyel Tasarımcıların Kariyer Tatmini
Kaygan, Pınar(2018-12-31)
Ülkemizde her geçen gün artmakta olan endüstriyel tasarım lisans programı ve mezunu sayısı, endüstriyel tasarımcıların aldıkları lisans eğitimi sonrasındaki iş hayatları ve istihdam koşulları konusunda güncel bilginin gereğini ortaya koymaktadır. Ayrıca endüstriyel tasarımcıların çalışma alanları, biçimleri ve koşulları açısından çeşitlilik gösterdiği bilinmekle birlikte Türkiye özelinde endüstriyel tasarımcıların kariyer haritası ve sektör dağılımına dair güncel bir veri bulunmamaktadır. Oysaki bu etkenler...
Türkiye'de 2000'li yıllarda mesleğe katılan endüstriyel tasarımcıların serbest çalışma koşulları ve deneyimleri
Kaygan, Pınar(2016-12-31)
Türkiye'de son on yılın endüstriyel tasarım literatürü, endüstriyel tasarım mesleğinin 2000'li yıllardan itibaren hem eğitim hem de endüstri alanında önem ve görünürlük kazandığını vurgular. Ancak endüstriyel tasarımcıların çalışma biçimlerinin ve koşullarının tasarım araştırmacılarının bugüne dek yeterince ilgilenmediği bir konu olmasından dolayı, literatürde olumlu bir dille altı çizilen mesleğin yükselişiyle endüstriyel tasarımcıların gündelik iş deneyimleri arasındaki ilişkiyi tespit edemiyoruz. Bu araş...
Eugenics in Turkey during the 1930's
Aybers, Orhan; Akgün, Seçil Karal; Department of History (2003)
With the progress of evaluation theories, it has been believed thar Homo sapiens of various originations differed numerously. This idea apparently was a stroke for the assertion defending brotherhood in monotheist societies. Coincidentally the publishing of Darwin's work was a triggering factor of the hypothesis and whether it would have been applicable for human beingsfor the purpose of creating unadulterated race. Industrialised capitalist societies were in need of a new ideological justification; scient...
On planar functions
Hamidli, Fuad; Özbudak, Ferruh; Department of Cryptography (2011)
The notion of ”Planar functions” goes back to Dembowski and Ostrom, who introduced it in 1968 first time to describe projective planes with special properties in finite geometry. Recently, they attracted an interest from cryptography because of having an optimal resistance to differential cryptanalysis.This thesis is based on the paper ”New semifields, PN and APN functions” by Jürgen Bierbrauer. The whole purpose of this thesis is to understand and present a detailed description of the results of the paper ...
Türkiye ekonomisinde erken sanayisizleşmeye bölgesel bir yaklaşım
Meçik, Oytun; Aytun, Uğur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-4)
Türkiye ekonomisinde bölgesel eşitsizlikler uzun süredir tartışılan bir konudur. Gelişmiş ekonomiler başta olmak üzere, tecrübeler bölgesel sanayi(siz)leşmenin bu eşit(siz)liklerin temel itici güçlerinden biri olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinin 2000’lerden sonraki “erken” sanayisizleşme süreci, bölge düzeyinde araştırılmaktadır. Bulgular, Türkiye’nin orta bölgelerindeki yeni sanayi merkezlerinin, bu dönemde hem hâsıla hem istihdam bakımından sürükleyici bir rol aldığını ve yine o...
Citation Formats
G. F. Hasdoğan, “Türkiye de Endüstriyel Tasarımların Korunmasında Uygulamaya Yönelik Sorunlar Ayırt Edici Nitelik Değerlendirmesi için Kavramsal bir Model Önerisi,” Legal, pp. 341–353, 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71890.