Kapalı Alanlarda Konum Tespiti Teknolojilerinin Değerlendirilmesi

2016-11-30
Kapalı alanlarda konum tespiti inşaat sektörü için geniş bir kullanım alanına sahiptir. Bu kullanımlara binada kullanıcı varlığı tespiti, inşaat alanlarında otomatik mal takibi, tesis bakım ve sürdürülmesinin desteklenmesi ve bina acil durum müdahalelerinde insanların yönlendirmesi dâhildir. Kullanım alanları arasında, binaların dünyadaki toplam enerji tüketimindeki payı ve insan varlığına bağlı olarak çalışan, otomatize edilmiş, talebe dayalı bina operasyonlarının bina enerji verimliliğini artırmadaki büyük potansiyeli değerlendirildiğinde, kullanıcı varlığı tespiti en kritik olarak öne çıkmaktadır. Kullanıcı konum tespiti, belirli bir alan içerisinde, bir insanın koordinatlarının tespit edilmesi olayıdır ve bu amaçla geliştirilen çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu yaklaşımlar görüntü algılama sistemleri, pasif kızıl ötesi sensör tabanlı sistemler, karbondioksit sensörü tabanlı sistemler ve kablosuz (radyo frekansı tabanlı) sistemleri kapsamaktadır. Kablosuz sistemler dâhilinde, radyo frekansı ile tanımlama sensörleri, kablosuz yerel ağ modelleri ve ultra geniş bant sensörleri gibi teknolojiler kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, var olan kapalı alanlarda bina kullanıcılarının konumlarını tespit etme teknolojileri hakkında kapsamlı bir şekilde bilgi vermektir. Çalışma dâhilinde, konum bulma teknolojileri, literatürde verilen temel çalışma prensipleri, avantajları ve dezavantajlarıyla birlikte değerlendirilecektir.
4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi

Suggestions

Erken Çocukluk Döneminde Aktif Öğrenme Ortamlarının Yaratılması
Sevimli Çelik, Serap; Demircan, Hasibe Özlen(2018-12-31)
Bilgisayar, video oyunları, televizyon, apartman hayatı ve okula servis ile ulaşım sonucunda aktif olmayan bir yaşam biçimi sürdüren günümüz çocukları için okul öncesi eğitim kurumları günlük hareketi desteklemede önemli bir role sahiptir. Okul ortamında fiziksel gelişimi desteklenen çocukların ileriki yaşamlarında fiziksel olarak daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürdükleri ve spora katılımlarının hareketsiz bir yaşam sürdüren çocuklara oranla daha yüksek olduğu vurgulanmaktadır (Gallahue & Ozmun, 2006)....
Urban-spatial analysis of mass housing environments: mapping Batıkent in search of alternatives to generic housing
Küreli Gülpınar, Ece; Balamir, Aydan; Department of Architecture (2021-3)
Living environments in Turkey are shaped with generic housing blocks implemented by public and private actors operating in the mass housing production. Despite the relative diversification and pluralism that started in the 1980s, mainstream housing practice has given rise to the spread of stereotypical patterns and types forming the morphology of cities over time. Nevertheless, alternative searches for the architecture and planning of mass housing have managed to find little gaps for realization. Batıkent ...
Ortak Deneyim Araştırmalarında Deneyim Kodlama Yönteminin Kullanımı
Ekmekçioğlu, Deniz (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Deneyim kodlama yöntemi, çalışma çerçevesinde sistem paydaşlarının ortak deneyimlerinin tasarım süreçlerinde tasarım referansları olarak kullanılabilmesi için önerilmektedir. Bu yöntem, toplum ölçekli tasarım yaklaşımları ve karmaşık sosyal ilişkilerin bulunduğu sistemler üzerinde yapılacak deneyim araştırmaları için kurgulanmıştır. Yapılan çalışmada, ortak deneyim araştırması ve deneyim kodlama önerisi kendini örgütleyen sistemler üzerinden ele alınmıştır. Bu çerçevede, İstanbul kamusal ulaşım sisteminde m...
Integrating Urban And Landscape Issues In Early Design Education
Haider, Jawaid; Kalisperis, Loukas; Lawrence, Howard; Forsyth, Amy (1992-1-1-2)
It is imperative to instill in students an awareness of urban issues; therefore, the relationship between the urban setting and the landscape is a major vehicle for the exploration of architectural principles early in our program. Our second-year design studio is critical. It sets the tone for significant issues that students address in subsequent studios. The studio builds upon the insights, skills, and enthusiasm that students carry with them from the first year, which equips students with basic drawing a...
Exploring Knowledge Management in the Practice of Architecture: A Pilot Study in the Turkish Capital
Kayaçetin, Nuri Cihan; Tanyer, Ali Murat (2009-01-01)
The Architecture-Engineering-Construction industry has recently been altering the ways of managing its resources. Knowledge is considered to be among the most precious of these resources. Knowledge is a critical factor in choosing the right projects, preparing the winning bids and successfully realizing the projects. It is also a critical factor for organizations because of the fact that - due to its nature that it exists as tacit or explicit, or in between - it is hard to record and reuse.This paper provid...
Citation Formats
F. Topak, M. K. Pekeriçli, and A. M. Tanyer, “Kapalı Alanlarda Konum Tespiti Teknolojilerinin Değerlendirilmesi,” presented at the 4. Proje ve Yapım Yönetimi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79274.