Ölümün Gölgesi Vadisinde Yürüme: Pip'in Büyük Beklentilerde Çürüyen Bir Dünyada Konforsuz İlerlemesi

2019-03-01

Suggestions

Transformation of tobacco with a NAC type transcription factor, tanac69-1 and characterization of transgenic plants via molecular and physiological techniques
Eroğlu, Ayten; Yücel, Ayşe Meral; Öktem, Hüseyin Avni; Department of Biotechnology (2015)
Environmental stresses such as drought and salinity greatly affect plant production leading to reduction in yield and quality. Stress tolerant plants can be rapidly produced by transferring stress related genes or transcription factors to crop plants. In this study, TaNAC69-1 gene, a NAC type transcription factor, was isolated from Triticum aestivum L. cv. Yüreğir-89 and cloned into a Gateway compatible overexpression vector, pEarleyGate 100. Transformation of Nicotiana tabacum L. cv. Samsun leaves was carr...
Ürün Odaklı Araştırmalarda Toplumsal Cinsiyeti Konuşmak
Koyun, Havva Bilge (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Tasarım disiplini dahil olduğu iktidar ağları ve ürettiği ilişkiler bakımından toplumsal cinsiyet ilişkilerinden bağımsız düşünülemez. Bu ilişkiler tasarım alanında yapılan araştırmaların sonucunda etken olarak göz önünde bulundurulabilirken tasarım araştırmalarının odağına alınarak tasarımcının cinsiyeti, ürünün cinsiyetlendirilmesi ve hatta tasarım yöntemlerinin toplumsal cinsiyete dayalı tahakküm biçimleriyle ilişkisi gibi konularda araştırmalar yürütülmektedir. Fakat, hassas bir konu olarak toplumsal ci...
Ürün Odaklı Araştırmalarda Toplumsal Cinsiyeti Konuşmak
Koyun, Havva Bilge (2022-09-30)
Tasarım disiplini dahil olduğu iktidar ağları ve ürettiği ilişkiler bakımından toplumsal cinsiyet ilişkilerinden bağımsız düşünülemez. Bu ilişkiler tasarım alanında yapılan araştırmaların sonucunda etken olarak göz önünde bulundurulabilirken tasarım araştırmalarının odağına alınarak tasarımcının cinsiyeti, ürünün cinsiyetlendirilmesi ve hatta tasarım yöntemlerinin toplumsal cinsiyete dayalı tahakküm biçimleriyle ilişkisi gibi konularda araştırmalar yürütülmektedir. Fakat, hassas bir konu olarak toplumsal ci...
Cultivating the nation : Ataturk’s experimental farm as an agent of social and cultural transformation
Kaçar, Ayşe Duygu; Günay, Baykan; Department of Architecture (2010)
Atatürk Forest Farm is a unique spatial practice representing the main philosophy of the Turkish Republic to create a new society by holding together modern agricultural and industrial production techniques, combining them with leisure activities and developing an urban farm. Eventually it is neither simply a land problem nor a heritage issue. Its being is evaluated as a conscious contribution for the cultural transformation of the Turkish nation. Therefore, its genesis is discussed in relation to the main ...
Hataya ilişkin özelliklerin başkalarını affetmeyi yordaması
Bugay Tuna, Aslı; Demir, Ayhan Gürbüz (2011-01-01)
Bu araştırmanın amacı, hataya ilişkin özelliklerinin başkalarını affetme ile ilişkisini anlamak ve hataya ilişkin özelliklerin başkalarını affetmeyi ne kadar yordadığını görmektir. Araştırmaya, 376 (196 kız, 180 erkek) üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmada gerekli bilgileri toplamak amacı ile Heartland Affetme Ölçeği’nin Türkçe formu (Bugay ve Demir, 2010) ve bu çalışma için geliştirilen “Hataya İlişkin Özellikleri Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Bağımsız değişkenlerin affetme üzerindeki yordam...
Citation Formats
M. J. M. Sönmez, “Ölümün Gölgesi Vadisinde Yürüme: Pip’in Büyük Beklentilerde Çürüyen Bir Dünyada Konforsuz İlerlemesi,” Interactions, pp. 73–86, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72013.