Hava Aracının Üzerinden Titreşim Kaynaklı Enerji Hasatı Çalışmaları

2012-09-12
Avşar, Ahmet Levent
Şahin, Melin
Günümüzde temiz enerjinin kullanılması ile ilgili çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir. Bu amaçla alternatif kaynaklar araştırılmakta ve kaynakların kullanılması için gerekli olan teknolojiler geliştirilmektedir. Geliştirilen teknolojilerden birisi de piezoelektrik malzeme içeren yapılar kullanarak titreyen yapılar üzerinden enerji hasat edebilmektir. Bilindiği üzere, piezoelektrik malzemeler üzerlerindeki yer değiştirme nedeniyle voltaj üretebilmektedirler. Üretilen bu voltaj uygun bir devreden geçirilerek enerji elde edilebilir. Bu enerjinin miktarı az da olsa kullanım yerine göre çok faydalı olabilmektedir. Özellikle hava araçları üzerinde piezoelektrik malzemeler kullanarak hava aracının kritik bir sisteminin veya parçasının enerji ihtiyacı karşılanabilir. Bu bildiri, hava aracının dik kuyruğu üzerine piezoelektrik malzeme yerleştirerek enerji hasat edilmesi ile ilgili çalışmaları içermektedir
Citation Formats
A. L. Avşar and M. Şahin, “Hava Aracının Üzerinden Titreşim Kaynaklı Enerji Hasatı Çalışmaları,” presented at the IV. Ulusal Havacılık Ve Uzay Konferansı , (12-14 Eylül 2012), Hava Harp Okulu, İstanbul, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72051.