Lazer Tarayici Uygulamalarinda Planlama: Bir Vaka Calismasi

Download
2016-11-06
Erol, Hacı Hüseyin
Özyurt, Beste
Bilgin, Gözde
Atasoy Özcan, Güzide
Birgönül, Mustafa Talat
Dikmen Toker, İrem
Yapı Bilgi Modellemesinin yaygın olarak kullanılması ile birlikte fiziksel yapılar ve çevrenin bilgisayar ortamına geçirilmesi önem kazanmıştır. Bu bağlamda, yapıların mevcut durumunun belirlenmesi, yapım sırasında fiziksel ilerlemelerin takibi ve hasar tespiti gibi işlemler dijital ortamda yapılmaktadır. Lazer tarama teknolojisi bu işlemlerin gerçekleştirilmesinde doğruluğu artırmakta, görsellik ve kolaylık sağlamaktadır. Lazer tarayıcılar milyonlarca noktanın konumunu belirleyerek ortamın dijital modelini nokta bulutu şeklinde sunmaktadır. Doğru bir model oluşturmak, yapılacak taramanın düzgün bir şekilde planlanmasına bağlıdır. Bu çalışmada lazer tarayıcı uygulamalarında planlamanın önemini irdelemek amacıyla; örnek bir binanın, ilki plansız ikincisi planlı olmak üzere iki farklı tarama sonucunda nokta bulutları verisi toplanmıştır. Çalışma kapsamında toplanan veriler incelenmiş, bu süreçte karşılaşılan iyi ve kötü uygulamalar belirlenmiştir. Lazer tarama öncesinde verimliliği ve kaliteyi arttırmak amacı ile ihtiyaç analizi yapılması, tarayıcı ve hedeflerin iki boyutlu lazer uygulama planı üzerinde konumlandırılması, sahanın incelenmesi ve uygun tarayıcı ayarlarının yapılması gibi aktiviteleri içeren kapsamlı bir lazer uygulama planı geliştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda; plan çerçevesi, öğrenilen dersler ve gelecekte yapılacak taramalara yönelik öneriler sunulmuştur. Çalışmanın, lazer tarayıcı ile yapılacak uygulamalarda izlenecek adımlara katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Citation Formats
H. H. Erol, B. Özyurt, G. Bilgin, G. Atasoy Özcan, M. T. Birgönül, and İ. Dikmen Toker, “Lazer Tarayici Uygulamalarinda Planlama: Bir Vaka Calismasi,” 2016, p. 742, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://makine.anadolu.edu.tr/dosya/pyyk2016.pdf.